เจาะประเด็นข่าว 7HD

วัคซีน Sinovac อีก 1 ล้านโดส ถึงไทยแล้ว เร่งกระจายถึงประชาชนโดยเร็วที่สุด

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข โพสต์ข้อความผ่านเพจเฟซบุ๊กส่วนตัว ระบุว่า วัคซีน Sinovac 1,000,000 โดส มาถึงประเทศไทย จะรีบกระจายไปให้ประชาชนโดยเร็วที่สุด

ก่อนหน้านี้ไทยได้รับวัคซีนของ Sinovac แล้ว 2 ล็อต ล็อตแรกวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 200,000 โดส ล็อตที่ 2 วันที่ 20 มีนาคม 800,000 โดส และล็อตที่ 3 จำนวน 1,000,000 โดส ได้มาถึงประเทศไทยเมื่อเวลา 05.35 น.ที่ผ่านมา ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ นายแพทย์วิฑูรย์ ด่านวิบูลย์ ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม ได้เข้ารับมอบวัคซีนโควิด-19 จากประเทศจีน ที่ขนส่งโดยสายการบิน Air China Airline

หลังจากนี้จะตรวจรับและส่งให้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ตรวจสอบคุณภาพมาตรฐาน และเอกสารต่างๆ อีกครั้ง เมื่อผ่านการตรวจสอบทุกขั้นตอนแล้ว จะส่งให้กรมควบคุมโรคตรวจรับวัคซีนกระจายไปยังหน่วยบริการ และสถานพยาบาลต่างๆ ฉีดให้กลุ่มเป้าหมายตามแผนที่กำหนด โดยวัคซีนนี้จะฉีดให้กลุ่มเป้าหมายอายุ 18-59 ปี คนละ 2 โดส

นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค เปิดเผยถึงกรณีมีการตั้งข้อสังเกตว่าวัคซีนโควิด-19 ที่ไทยได้รับ มีประสิทธิภาพป้องกันเชื้อแค่ร้อยละ 2 ว่า กรมควบคุมโรคและกระทรวงสาธารณสุข ยืนยันว่าวัคซีนที่นำมาใช้ต้องมีคุณภาพ ผ่านการตรวจสอบและประเมินจากผู้เชี่ยวชาญ ว่าต้องมีคุณภาพและประสิทธิภาพปลอดภัย  

อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวด้วยว่า วัคซีนโควิด-19 ยังเป็นวัคซีนที่ยังวิจัยไม่ครบถ้วน แต่ข้อมูลการวิจัยเบื้องต้นพบว่า วัคซีนมีประสิทธิภาพป้องกันโรคได้มีประสิทธิภาพดี การนำวัคซีนมาใช้ในภาวะฉุกเฉิน ประโยชน์จะมากกว่าผลวิจัยที่ไม่สำเร็จ สิ่งที่ดี คือ คนที่ฉีดวัคซีน ติดเชื้อน้อยกว่าคนที่ไม่ฉีด และโอกาสที่จะป่วยหนักหรือเสียชีวิต ลดลงเกือบ 100 เปอร์เซ็นต์     

ขอบคุณภาพ Facebook : กระทรวงสาธารณสุข