เจาะประเด็นข่าว 7HD

ACT ขอ ป.ป.ช. ตรวจสอบนักการเมือง- เจ้าหน้าที่รัฐ ต้นเหตุโควิด-19 ระบาด

นายมานะ นิมิตรมงคล เลขาธิการองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) หรือ ACT โพสต์เฟซบุ๊ก  เรียกร้องเอาผิดผู้เกี่ยวข้องกับสถานบันเทิงย่านทองหล่อ ต้นเหตุการระบาดขณะนี้ โดยเห็นว่า การระบาดที่เกิดขึ้น ทั้งสนามมวย บ่อนการพนัน แรงงานผิดกฎหมาย และสถาบันบันเทิงต่างๆ ล้วนเกี่ยวข้องกับการทำผิดกฎหมาย และมีพฤติกรรมคอร์รัปชันอยู่เบื้องหลัง 

โดยเฉพาะกระแสข่าวมีรัฐมนตรีและนักธุรกิจคณะใหญ่ไปสถานที่ดังกล่าว โดยละเลยไม่ปฏิบัติตามมาตรการควบคุม จนเกิดการระบาดของโรค ซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมและสะท้อนถึงจริยธรรมของนักการเมือง และเจ้าหน้าที่รัฐ
 
พร้อมเสนอแนะถึงรัฐบาลควรดำเนินการ ใช้กฎหมายเอาผิดเจ้าของสถานบันเทิง และเจ้าหน้าที่รัฐที่ละเลยการตรวจตรา บังคับใช้กฎหมาย  รวมถึงขอให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ ป.ป.ช. ผู้ตรวจการแผ่นดิน และคณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรม วินิจฉัยว่าพฤติกรรมนี้เข้าข่ายความผิดด้วยหรือไม่

ขณะที่ นายนิวัติไชย เกษมมงคล โฆษก ป.ป.ช. ระบุความผิดของนักการเมืองและเจ้าหน้าที่รัฐ แยกได้หลายกรณี อาทิ การปฏิบัติหน้าที่ หรือ การดำรงตนเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 จากสถานบันเทิงย่านทองหล่อ ที่พาดพิงถึงนักการเมืองและเจ้าหน้าที่รัฐ จนถึงเวลานี้ ยังไม่มีใครยื่นเรื่องให้ ป.ป.ช. ตรวจสอบ