สนามข่าว 7 สี

คอลัมน์หมายเลข 7 : ตรวจใช้งบ 138 ล้านบาท สร้างสะพานทางเดินรอบหนองครกคุ้มค่าหรือไม่?

คอลัมน์หมายเลข 7 วันนี้ตรวจสอบโครงการพัฒนาหนองน้ำครก ที่จังหวัดน่าน กรมโยธาธิการและผังเมือง ใช้งบประมาณก่อสร้าง เกือบ 139 ล้านบาท