ห้องข่าวภาคเที่ยง

โครงการ ม33เรารักกัน โอนเงินงวดสุดท้ายแล้ววันนี้

ผู้ประกันตนมาตรา 33 ในระบบประกันสังคม ที่ได้รับสิทธิโครงการ "ม33 เรารักกัน" ในรอบแรก ได้รับเงิน 1,000 บาท งวดสุดท้ายแล้วในวันนี้

เช่นเดียวกับ ผู้ที่มีปัญหาในรอบแรก และ ยื่นทบทวนสิทธิแล้วกว่า 8 แสนคน มีผู้ผ่านสิทธิอยู่ที่ประมาณ 7 แสนคน กลุ่มนี้หากยืนยันตัวตนแล้ว จะได้รับเงินรวดเดียว 4,000 บาท ผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ในวันนี้เช่นกัน

นายนันทชัย ปัญญาสุรฤทธิ์ โฆษกสำนักงานประกันสังคม กล่าวว่า ขณะนี้มีผู้ประกันตน ที่ได้สิทธิเข้าร่วมโครงการ รวมเกือบ 9 ล้านคน มีการยืนยันตัวตน และได้รับเงินแล้วประมาณ 6 ล้าน 9 แสนคน โดยมียอดสะสมการใช้จ่ายจ่ายเงินประมาณ 16,823 ล้านบาท แต่ยังผู้ประกันตนอีกประมาณ 1-2 เปอร์เซ็นต์ ที่ลงทะเบียนไม่ผ่าน จากปัญหาเอกสารส่วนตัว และตรวจไม่พบ ว่าเป็นผู้ประกันตน ซึ่งหลังจากนี้ จะหารือกับ กระทรวงการคลัง และธนาคารกรุงไทย เพื่อแก้ไขปัญหาให้ผู้ประกันตนกลุ่มนี้ เป็นรายกรณีไป