ห้องข่าวภาคเที่ยง

ตีตรงจุด : เกษตรเชิงพาณิชย์ ถึงเวลาจ่ายค่าน้ำหรือยัง?

วันนี้จะมาชวนคนไทยคิดกัน ว่าถึงเวลาเรียกเก็บค่าการใช้น้ำกับภาคเกษตรเชิงพาณิชย์หรือยัง ข้อศึกษามีความคืบหน้าอย่างไร และจะเกิดผลกระทบถึงราคาสินค้าเกษตรหรือไม่...