ข่าวภาคค่ำ

คอลัมน์หมายเลข 7 : ตรวจสอบโครงการพัฒนาหนองน้ำครก

คอลัมน์หมายเลข 7 วันนี้ลงตรวจสอบโครงการพัฒนาหนองน้ำครก ที่จังหวัดน่าน ที่กรมโยธาธิการและผังเมืองใช้งบประมาณก่อสร้าง เกือบ 139 ล้านบาท เป็นอย่างไร ไปติดตามจากคุณพัทธ์ธีร รัตน์ประสิทธิ์

โครงการก่อสร้างสะพานทางเดินรอบหนองน้ำครก ตำบลมวงตึ๊ด อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน ของกรมโยธาธิการและฝังเมือง ระยะทาง 1,900 เมตร และงานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง 313 เมตร อัฒจันทร์ ยาว 182 เมตร รวมทั้งงานถมดิน เพื่อสร้างสนามฟุตซอล เปตอง เซปักตะกร้อ บาสสเก็ตบอล และลานกิจกรรม ลานแอโรบิค อาคารขายสินค้า โอทอป รวมทั้งมีงานระบายน้ำเริ่มสัญญาโครงการเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2562 - 11 มกราคม 2565 รวมระยะเวลา 820 วัน ใช้งบประมาณในการก่อสร้าง 138.52 ล้านบาท จากการลงพื้นที่ตรวจสอบ พบว่างานถมดินเพื่อสร้างสนามกีฬา และลานกิจกรรม เป็นการถมรุกล้ำเข้าไปในพื้นที่หนองน้ำ ทำให้สูญเสียพื้นที่แก้มลิงไปบางส่วน

นอกจากนี้ พื้นที่หนองน้ำครกที่ถูกถมไป ยังส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศน์ เพราะในอดีตทุกปีในช่วงฤดูหนาว จะมีฝูงนกอพยพเข้ามาอาศัยอยู่ในพื้นที่ดังกล่าว

วันพรุ่งนี้ (13 เม.ย.) ตามกันต่อกับการปรับแบบก่อสร้าง ให้สะพานทางเดินมีการลดระดับลง หน้าบ้านของนักการเมืองท้องถิ่นคนหนึ่งในพื้นที่ และชาวบ้านรู้สึกอย่างไร