7HD ร้อนออนไลน์

พยาบาล รพ.สนามเชียงใหม่ ภูมิใจสละวันหยุดเพื่อชาติ

ช่วงวันหยุดยาวในเทศกาลสงกรานต์ ถือเป็นช่วงเวลาที่คนในครอบครัวจะได้กลับมาพบหน้ากันอีกครั้งในรอบปี หลังจากที่ต้องแยกย้ายกันไปทำงานไกลบ้าน แต่สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ก็ทำให้บุคลากรทางการแพทย์ที่โรงพยาบาลสนามเชียงใหม่หลายคน ต้องใช้เวลาในวันหยุดเทศกาล มาทำหน้าที่ให้การรักษาผู้ป่วยติดเชื้อ

พยาบาลจากโรงพยาบาลหลายอำเภอของจังหวัดที่ถูกส่งตัวมาปฏิบัติหน้าที่ที่โรงพยาบาลสนาม ใช้เวลาว่างที่มีไม่มาก นั่งรับประทานอาหารและพูดคุยกับเพื่อนพยาบาล เป็นช่วงเวลาหนึ่งที่ได้ผ่อนคลายจากการทำงาน พยาบาลที่นี่บอกเหมือนๆ กันว่า เสียใจที่ไม่ได้มีโอกาสกลับไปพบหน้าพ่อแม่ญาติพี่น้องเหมือนเช่นทุกปี แต่เนื่องจากเป็นช่วงเวลาของสถานการณ์โรคระบาด หน้าที่จึงต้องมาก่อนสิ่งอื่นใด

นางสาวทิดาพร มงคลวาท พยาบาลจากโรงพยาบาลอมก๋อย บอกว่า วางแผนกลับบ้านมานนานสองเดือน อีกไม่กี่วันก็จะได้กลับ  แต่เมื่อเกิดภาวะฉุกเฉิน ทุกคนก็ต้องช่วยกัน รู้สึกภูมิใจที่ได้มาทำหน้าที่กับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ส่วนในวันสงกรานต์ก็จะใช้วิธีวีดีโอคอลไปหาคนที่บ้านเพื่อบอกว่าไม่ต้องเป็นห่วงและให้ทุกคนที่บ้านรักษาสุขภาพ

สำหรับแพทย์ พยาบาล และ บุคลากรทางการแพทย์ที่เข้าปฏิบัติหน้าที่ชุดแรกของโรงพยาบาลสนามจังหวัดเชียงใหม่ มีอยู่ประมาณ 100 คน ปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่วันแรกจนถึงวันที่ 30 เม.ย. ระหว่างนี้จะผลัดเปลี่ยนกันเข้าเวร ส่วนช่วงเวลาที่ออกเวร จะเข้าพักที่ห้องพักในหอพักพยาบาลตามโรงพยาบาลใกล้เคียง