เจาะประเด็นข่าว 7HD

ผู้ประกันตน ม.33 รับเงินครบแล้ววันนี้ เผยเกือบ 7 ล้าน ได้รับเงินแล้ว 4,000 บาท

ผู้ประกันตนที่ได้รับสิทธิโครงการ "ม33เรารักกัน" ได้รับเงินครบแล้ว รวมถึงผู้มีปัญหารอบแรกและผ่าน ได้รับสิทธิอีก 700,000 คน ที่ได้เงินรวดเดียว 4,000 บาท วันนี้เช่นกัน รวมมีผู้ประกันตนได้สิทธิเข้าร่วมโครงการเกือบ 9,000,000 คน ได้รับเงินแล้ว 6,900,000 คน