7HDร้อนออนไลน์

ชลบุรีติดเชื้อเพิ่ม 101 คน รอผลตรวจอีก 1,792 คน

วันนี้ ( 13 เม.ย.64 )สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี รายงานสถานการณ์โรคติดโควิด-19 ประจำวัน โดยข้อมูลเมื่อเวลา 06.30 น. ชลบุรีพบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้น 101 คน พบในอำเภอเมืองชลบุรี 26 คน ศรีราชา 14 คน  บางละมุง  38 คน พนัสนิคม 6 คน สัตหีบ 2 คน บ้านบึง 1คน พานทอง 1 คน บ่อทอง 1 คน และหนองใหญ่ 1 คน   ทั้งนี้การระบาดระลอกใหม่  มีจำนวนผู้ติดเชื้อสะสม 611 คน และวันนี้ได้ตรวจค้นหาผู้สัมผัสเสี่ยงอีก 499 คน และค้นหาเชิงรุกอีก 1,792 คน ยู่ระหว่างการรอผลตรวจ)
          
สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ 101 คน จำแนกเป็น ร้าน Flintstone 7 คน ( ตั้งแต่วันที่ 6 เม.ย. 64 พบผู้ติดเชื้อแล้ว 132 คน ) ร้าน Cetus พัทยา 6 คน ร้าน Friend Zone ระยอง 8 คน ร้าน The Box 69 พัทยา 6 คน ร้าน The Class 99 จำนวน 1 ราย ร้าน Top One กทม. 1 คน ร้าน Voice Bar ศรีราชา 2 คน

ผู้สัมผัสผู้ป่วยที่ไปเที่ยวร้าน Symphony ศรีราชา 2 คน ผู้สัมผัสผู้ป่วยที่ไปเที่ยว Infinity ศรีราชา 2 คน ผู้สัมผัสและบุคคลในครอบครัวผู้ป่วยติดเชื้อ 4 คน ไปงานมอเตอร์โชว์ 1 คน และอยู่ระหว่างสอบสวนโรค อีก 59 คน

ขณะที่ สสจ.ชลบุรี ได้ประกาศพื้นที่เสี่ยงสัมผัสเชื้อเพิ่มอีก 29 แห่ง จากเดิมที่ประกาศไว้จำนวน 118 แห่ง โดยขอให้ผู้สัมผัสเสี่ยง แยกกักตัวเพื่อสังเกตอาการ และเข้ารับการตรวจหาเชื้อ