เจาะประเด็นข่าว 7HD

นายกฯ ส่งความปรารถนาดีในวันผู้สูงอายุ

นายกรัฐมนตรีส่งความระลึกถึง และความปรารถนาดีกับผู้สูงอายุ เนื่องในวันผู้สูงอายุแห่งชาติ 13 เมษายน หวังคนไทยตื่นตัวเรื่องสังคมสูงอายุ หลังรัฐบาลกำหนดให้สังคมสูงอายุเป็นวาระแห่งชาติ สร้างความพร้อมเข้าสู่สังคมสูงอายุอย่างสมบูรณ์ คาดปี 2564 คนไทยอายุ 60 ปีขึ้นไปมีร้อยละ 20 และเพิ่มปีละล้านคนตั้งแต่ปี 2566