ข่าวภาคค่ำ

คอลัมน์หมายเลข 7 : ตรวจสอบโครงการพัฒนาหนองน้ำครก ตอน 2

วันนี้ตามกันต่อสำหรับโครงการพัฒนาหนองน้ำครก จังหวัดน่าน ของกรมโยธาธิการและผังเมือง หลังจากที่เมื่อวานคอลัมน์หมายเลข 7 พบว่ามีการถมที่เข้าไปในบึงเพื่อสร้างสนามกีฬาและลานอเนกประสงค์ วันนี้เป็นเรื่องอะไรไปติดตามจาก คุณพัทธ์ธีร รัตน์ประสิทธิ์

เป็นเสียงของชาวบ้านที่มีบ้านพักอาศัยอยู่ริมหนองน้ำครก ตำบลม่วงตึ๊ด อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน ซึ่งกรมโยธาธิการและฝังเมือง มีโครงการพัฒนาก่อสร้างสะพานทางเดินรอบหนองระยะทาง 1,900 เมตร และงานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง อัฒจันทร์ รวมทั้งมีงานถมดิน เพื่อสร้างสนามฟุตซอล เปตอง เซปักตะกร้อ บาสเก็ตบอล และลานกิจกรรม ลานแอโรบิก อาคารขายสินค้าโอทอป รวมทั้งงานระบายน้ำ เริ่มสัญญาโครงการตั้งแต่เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2562 ถึง 11 มกราคม 2565 แต่กลับพบว่าบริเวณหน้าบ้านนักการเมืองท้องถิ่นคนหนึ่งในพื้นที่ มีการปรับลดระดับลงให้ต่ำลงจากจุดอื่น เพราะไปบดบังทัศนียภาพหน้าบ้าน จากการลงพื้นที่ของคอลัมน์หมายเลข 7 พบมีการลดระดับลงอย่างเห็นได้ชัด อาจส่งผลกับผู้สูงอายุและเด็กที่ไปพักผ่อนและออกกำลังกาย

ซึ่งกรณีนี้ อดีตผู้ว่า สตง. ที่ลงพื้นที่ตรวจสอบพร้อมกับคอมลัมน์หมายเลข 7 ตั้งข้อสังเกตไว้ว่า นอกจากจะสร้างความไม่พอใจให้กับชาวบ้าน ยังอาจส่งผลกระทบกับการใช้งบประมาณแผ่นดินในการปรับแก้แบบ

เป็นอีกหนึ่งข้อสังสัยที่เกิดขึ้นกับโครงการดังกล่าว นอกจากจะมีการถมดินรุกล้ำเข้าไปในพื้นที่หนองน้ำเดิม และพรุ่งนี้เราไปดูว่าการก่อสร้างมีจุดไหนที่การก่อสร้าง ยังไม่ได้มาตรฐานกันบ้าง