ข่าวในพระราชสำนัก

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชสาส์นแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซีย กรณีเกิดเหตุน้ำท่วมฉับพลันและดินถล่มในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2564

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชสาส์นแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซีย กรณีเกิดเหตุน้ำท่วมฉับพลันและดินถล่มในจังหวัดนูซาเติงการา ตะวันออกและจังหวัดนูซาเติงการาตะวันตกซึ่งเป็นจังหวัดทางใต้ของเกาะชวา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2564

ฯพณฯ ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซีย กรุงจาการ์ตา

ข้าพเจ้าและพระราชินีรู้สึกเศร้าสลดใจอย่างยิ่งที่ได้ทราบว่า เกิดความเสียหายรุนแรงจากอุทกภัยและดินถล่มที่จังหวัดนูซาเติงการาตะวันออกและตะวันตกของเกาะชวา ความเสียหายดังกล่าว ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและผู้สูญหายเป็นจำนวนมาก ทั้งยังสร้างความเสียหายเป็นบริเวณกว้างต่อทรัพย์สินและโครงสร้างพื้นฐาน ข้าพเจ้าและพระราชินีขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งมายังท่านและโดยเฉพาะอย่างยิ่งครอบครัวของผู้เสียชีวิตที่ประสบความทุกข์และความสูญเสียจากภัยพิบัติครั้งนี้

พระปรมาภิไธย มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด