7 สีช่วยชาวบ้าน

ขึ้นป้ายคัดค้านก่อสร้างมัสยิด จ.นครราชสีมา

ชาวอำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา ขึ้นป้ายคัดค้านการก่อสร้างมัสยิดในพื้นที่ชุมชน วอนฝ่ายปกครองตรวจสอบการขออนุญาตจัดตั้งมัสยิดว่าถูกต้องหรือไม่

ป้ายระบุข้อความ "ชาวอำเภอคงไม่เอามัสยิด" ถูกติดตลอดแนวถนนบ้านวัด-เมืองคง อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา ทีม 7 สีช่วยชาวบ้านลงพื้นที่สอบถามชาวบ้านทราบว่า ผู้รับเหมาก่อสร้างอาคารหลังหนึ่ง บอกกับกลุ่มชาวบ้านว่ามีผู้ว่าจ้างให้มาก่อสร้างมัสยิด ทำให้ชาวบ้านบางกลุ่มไม่สบายใจ เกรงว่าอนาคตเมื่อมีการประกาศเสียงตามสาย เชิญชวนผู้นับถือศาสนาอิสลามมาทำพิธีละหมาดวันละ 5 ครั้ง จะก่อให้เกิดเสียงดังรบกวน ส่งผลกระทบต่อวิถีชุมชน นายชัยวัฒน์ กรุนอก ตัวแทนชาวบ้านที่คัดค้านการสร้างมัสยิดในพื้นที่ ระบุว่าที่ผ่านมาไม่เคยมีหน่วยงานใดมาทำประชาคม หรือ สอบถามความคิดเห็นจากชุมชน ประกอบกับในพื้นที่ มีผู้นับถือศาสนาอิสลามไม่มาก จึงอยากให้ฝ่ายปกครองตรวจสอบการขอนุญาตสร้างและจัดตั้งมัสยิด เพื่อสร้างความเข้าใจที่ตรงกัน เพราะไม่ว่าจะนับถือศาสนา ก็สามารถอาศัยอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข

ตาม พ.ร.บ.การบริหารองค์กรศาสนาอิสลาม ระบุว่าผู้ที่ประสงค์จะสร้างมัสยิด ต้องยื่นคำร้องขอรับความเห็นชอบต่อคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด เพื่อมีมติเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบ ซึ่งหากได้รับความเห็นชอบแล้ว ต้องทำเรื่องขอจดทะเบียนจัดตั้งมัสยิดต่อนายอำเภอท้องที่ กระทั่งตรวจสอบและยื่นเรื่องประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว มัสยิดดังกล่าวจึงสามารถใช้เพื่อประกอบศาสนกิจได้