7 สีช่วยชาวบ้าน

ชาวบ้านร้องขอจุดกลับรถ จ.จันทบุรี

ชาวบ้านนับร้อยคน รวมตัวเรียกร้องแขวงทางหลวงจังหวัดจันทบุรี เปิดเกาะกลางถนนหรือทำทางแยก จุดกลับรถ บริเวณทางเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน เพื่อความสะดวกในการสัญจร

บริเวณถนนบำราศนราดูร แยกเขาไร่-เขาคิชฌกูฏ เชื่อมระหว่างตำบลแสลงกับตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองจันทบุรี กลุ่มชาวบ้านนับร้อยคนรวมตัวขอให้แขวงทางหลวงจังหวัดจันทบุรี รื้อเกาะกลางถนน หลังมีการขยายช่องจราจร จาก 2 เลน เป็น 4 เลน

กลุ่มชาวบ้าน บอกว่า การสร้างเกาะกลางถนนกั้นทางเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน ทำให้การสัญจรยากลำบาก เนื่องจากเส้นทางนี้เชื่อมต่อกับอำเภอท่าใหม่ และลัดออกสู่ถนนสุขุมวิทได้ ประกอบกับยังไม่มีการทางสีเกาะกลางถนน หรือ ติดตั้งไฟส่องสว่าง และป้ายเตือนต่าง ๆ จึงยิ่งทำให้เกิดอุบัติเหตุ ด้วยความเคยชิน ขี่รถมาก็พุ่งผ่านแยกไปเลย

นายคมกฤต ดีจังวิภาต ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงจังหวัดจันทบุรี กล่าวว่า การก่อสร้างเกาะกลางถนนนี้ทำตามมติประชาคม ซึ่งเห็นควรให้ทำจุดกลับรถห่างจากทางเชื่อมหมู่บ้านประมาณ 200 - 500 เมตร เพื่อความปลอดภัย และบนถนนสายนี้ยังมีจุดกลับรถอีกรวม 10 จุด แต่หากมีกลุ่มชาวบ้านยืนยันคัดค้าน ก็พร้อมพิจารณาใหม่ตามขั้นตอน โดยคำนึงถึงประโยชน์ต่อส่วนรวมเป็นสำคัญ