ข่าวภาคค่ำ

คอลัมน์หมายเลข 7 : ตรวจสอบโครงการพัฒนาหนองน้ำครก ตอน 3

ตอนสุดท้าย กับการตรวจสอบโครงการพัฒนาหนองน้ำครก เป็นอย่างไร ติดตามได้กับ คุณพัทธ์ธีร รัตน์ประสิทธิ์ ในคอลลัมน์หมายเลข 7

การลงพื้นที่ตรวจสอบ โครงการพัฒนาหนองน้ำครก ในตำบลมวงตึ๊ด อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน ของกรมโยธาธิการและฝังเมือง ที่เริ่มสัญญาโครงการเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2562 ถึง 11 มกราคม 2565 พร้อมกับ อดีตผู้ว่า สตง. นอกจากมีการถมดินล้ำเข้าไปในหนองน้ำ และการปรับแบบลดระดับสะพานทางเดิน แล้วยังพบว่า...

นอกจากนี้ อดีตผู้ว่า สตง. ยังได้ตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับโครงการดังกล่าวไว้แบบนี้...

กรณีนี้อดีตผู้ว่า สตง. ในฐานผู้ตรวจสอบภาคประชาชน พร้อมคอลัมน์หมายเลข 7 ได้ขอเข้าพบโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดน่าน เพื่อข้อให้ชี้แจงข้อสงสัย แต่โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดน่าน ไม่สะดวกให้สัมภาษณ์

ซึ่งคอลัมน์หมายเลข 7 จะดำเนินการตามที่อดีต ผู้ว่า สตง.ให้แนวทางไว้ต่อไป เพื่อหาคำตอบกับกรณีนี้