ข่าวในพระราชสำนัก

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชสาส์นอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งรัฐอิสราเอล ในโอกาสวันเอกราชของรัฐอิสราเอล ซึ่งตรงกับวันที่ 15 เมษายน 2564

ฯพณฯ นายรูเวน (รูวี) ริฟลิน ประธานาธิบดีแห่งรัฐอิสราเอล นครเยรูซาเลม

ในโอกาสวันเอกราชของรัฐอิสราเอล ข้าพเจ้ามีความยินดีอย่างยิ่งที่จะขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริง เพื่อท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์และประสบความสุขสวัสดิ์ ทั้งเพื่อความสำเร็จของประชาชนและความรุ่งเรืองไพบูลย์ของรัฐอิสราเอล

ข้าพเจ้าเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่า สัมพันธไมตรีและความร่วมมือในกิจการหลากหลายด้านที่มีอยู่อย่างใกล้ชิดระหว่างประเทศของเราทั้งสอง จะเจริญรุดหน้าต่อไปในภายภาคหน้า เพื่อประโยชน์สุขร่วมกันของประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่าย

พระปรมาภิไธย มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด