ประเด็นเด็ด 7 สี

เปิดเงื่อนไข Hospitel แก้วิกฤตผู้ป่วยโควิด-19 ล้นโรงพยาบาล [เจาะเกาะติด]

ประเด็นเด็ด 7 สี - หลังจากที่มีการตรวจพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จนเกิดปัญหาเตียงเต็ม ไม่สามารถรับผู้ป่วยเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลได้ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ จึงร่วมมือผู้ประกอบการโรงแรม เปิดโครงการหอผู้ป่วยเฉพาะกิจ หรือ Hospitel แก้วิกฤตผู้ป่วยโควิด-19 ล้นโรงพยาบาล

ผู้ใกล้ชิดของผู้ป่วยโควิด-19 โพสต์ข้อความบนเฟซบุ๊กสะท้อนถึงวิกฤตผู้ป่วยโควิดล้นโรงพยาบาล ไม่สามารถรับผู้ป่วยรายใหม่เข้ารับการรักษาได้ หลังจากช่วง 2-3 วันที่ผ่านมา มีผู้ป่วยรายใหม่เพิ่มขึ้นหลักพันคนต่อวัน ทำให้ผู้ป่วยจำนวนมากต้องรอเข้ารับการรักษาอย่างไม่มีกำหนด บางคนต้องรอนานกว่า 1 สัปดาห์ เสี่ยงอาการทรุด และเสี่ยงแพร่เชื้อเพิ่ม

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ จึงเปิดโครงการหอผู้ป่วยเฉพาะกิจ หรือ Hospitel เพื่อรองรับการรักษาผู้ป่วยโควิด-19 ที่ไม่มีอาการ หรืออาการดีขึ้น โดยใช้โรงแรมที่เคยให้บริการสถานที่กักกันทางเลือก หรือ Alternative State Quarantine จับคู่การให้บริการกับโรงพยาบาลหลัก

ผู้ป่วยที่จะสามารถเข้ารับการรักษาต่อใน Hospitel จะต้องเป็นผู้ป่วยที่ไม่มีอาการ หรืออาการดีขึ้น ยังมีผลตรวจเชื้อโควิด-19 เป็นบวก อายุไม่เกิน 50 ปี ไม่มีโรคประจำตัว ไม่อยู่ในระยะตั้งครรภ์ ผลเอกซเรย์ปอดปกติ แต่ทั้งหมดต้องอยู่ภายใต้การพิจารณาจากแพทย์ผู้รักษาเท่านั้น ส่วนค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาจะใช้ประกันสุขภาพส่วนบุคคล และกองทุนสุขภาพตามสิทธิของผู้ป่วย

ขณะนี้มีโรงแรมที่เข้าร่วมโครงการ ในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑลแล้ว 23 แห่ง รวม 4,900 เตียง ดูแลผู้ป่วยแล้วเกือบ 2,000 เตียง และอยู่ระหว่างประสานผู้ประกอบการโรงแรมรายอื่น เตรียมเพิ่มเตียงให้ได้ 5,000-7,000 เตียง เพื่อช่วยลดแออัดในโรงพยาบาล

นอกจากนี้ที่จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้นำโมเดลนี้ไปใช้ ซึ่งอยู่ระหว่างประสานผู้ประกอบการโรงแรมเพื่อประเมินศักยภาพของสถานที่ คาดว่าจะช่วยเพิ่มจำนวนเตียงได้ไม่ต่ำกว่า 500 เตียง