สนามข่าว 7 สี

สบส.เตรียมเตียง Hospitel รองรับโควิดระบาด ใน กทม.และปริมณฑล รวมกว่า 4,900 เตียง

สบส.เตรียมเตียง Hospitel รองรับผู้ป่วยโควิดไม่มีอาการ หรืออาการดีขึ้นหลังรักษา ขึ้นทะเบียนแล้ว 23 แห่ง รองรับได้ผู้ป่วยโควิด-19 ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล รวมกว่า 4,900 เตียง 

การบริหารจัดการ Hospitel รองรับผู้ป่วยโควิด-19 ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล สบส.ได้จัดตั้ง Hospitel นำโรงแรมที่ไม่มีผู้พักมาใช้เป็นสถานพยาบาลดูแลผู้ป่วยโควิด-19 ในกลุ่มที่ไม่มีอาการ และกลุ่มผู้ป่วยที่รักษาในโรงพยาบาล 3-5 วัน แล้วอาการไม่แย่ลง ให้ย้ายไปอยู่ที่ Hospitel ได้ มีการจัดบริการทางการแพทย์ ให้มีแพทย์ประจำ 1 คน และมีพยาบาล 1 คน ดูแลผู้ป่วย 20 คน และใน Hospitel ก็มีเครื่องมือทางการแพทย์ด้วย แต่กรณีที่ผู้ป่วยมีอาการมากขึ้นก็จะย้ายกลับไปยังโรงพยาบาล

ล่าสุดมี Hospitel ขึ้นทะเบียนในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลแล้ว 23 แห่ง มีเตียงรองรับได้ 4,900 เตียง ซึ่งจะเป็นอีกทางเลือกเสริมกับเตียงในโรงพยาบาลและโรงพยาบาลสนาม เพื่อดูแลผู้ป่วยโควิด-19

สำหรับกรณีการกักตัวคนเดินทางมาจากต่างประเทศ เข้าสู่สถานที่กักตัวที่รัฐจัดให้ หรือ State Quarantine รัฐสนับสนุนค่าใช้จ่ายให้ แต่ถ้าเป็นสถานที่กักตัวทางเลือก Alternative State Quarantine หรือ ASQ ต้องออกค่าใช้จ่ายเอง มี 137 แห่ง ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ส่วนสถานที่กักตัวทางเลือกระดับจังหวัด หรือ ALQ  มี 70 แห่ง ได้แก่ จังหวัดบุรีรัมย์ ชลบุรี ภูเก็ต ปราจีนบุรี สุราษฎร์ธานี ตาก มุกดาหาร เชียงใหม่ พังงา เชียงราย นครนายก และกระบี่ ทั้งหมดก็คือย้ำศักยภาพระบบสาธารณสุข ที่จะรองรับสถานการณ์โควิดระลอกใหม่รอบนี้ และสกัดกั้นโควิดจากต่างประเทศด้วย