เช้านี้ที่หมอชิต

ปิดชั่วคราว อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ ตั้งแต่ 16-30 เม.ย.นี้ สกัดโควิด-19

เช้านี้ที่หมอชิต - ปิดอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ชั่วคราวถึงวันที่ 30 เมษายนนี้ ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

หัวหน้าอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ ออกหนังสือประกาศปิดแหล่งท่องเที่ยวทุกแห่งในเขตอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ ทั้ง 3 อำเภอ คือ อำเภอจอมทอง อำเภอแม่แจ่ม และอำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ฉบับลงวันที่ 7 เมษายน เรื่อง มาตรการป้องกันและเฝ้าระวังโรคติดต่ออันตราย

ประกอบกับปัจจุบันจังหวัดเชียงใหม่ ยังมีผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มขึ้นจำนวนมาก อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค จึงต้องประกาศปิดแหล่งท่องเที่ยวทุกแห่งในเขตอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ ชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 16-30 เมษายนนี้ หรือจนกว่าจะมีการยกเลิกและเปลี่ยนแปลง