เกาะกระแสออนไลน์

ขั้นตอนลงทะเบียนตรวจโควิด-19 ฟรี แรงงานเรารักกัน เริ่มจองคิวออนไลน์ได้แล้ว

แรงงานเรารักกัน ลงทะเบียนตรวจโควิด-19 ฟรี เริ่ม 17 เม.ย. นี้ เริ่มจองคิวออนไลน์ได้แล้ว

โดยในเพจ ไทยคู่ฟ้า รายงานว่า กระทรวงแรงงาน ร่วมกับ กรุงเทพมหานคร และ สปสช. เตรียมเปิดหน่วยบริการตรวจโควิด-19 ฟรี เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมตามมาตรา 33 มาตรา 39 และมาตรา 40 ที่อยู่ในพื้นที่ กทม. สามารถเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ซึ่งจะเริ่มต้นวันที่ 17 เม.ย. 64 นี้ ที่อาคารกีฬาเวสน์ 1 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย - ญี่ปุ่น)

ทั้งนี้ผู้ที่ต้องการจองคิว จะเปิดให้เริ่มจองคิวออนไลน์ 15 เม.ย. เป็นต้นไป ที่เว็บไซต์ https://sso.icntracking.com/icntracking/self_register.php จากนั้นผู้ประกันตนกรอกเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก หรือเลขพาสปอร์ต กรอกข้อมูลประเมินความเสี่ยงตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด


 
1. กรอกเลขบัตรประชาชน 13 หลัก เลือกยืนยันว่าเป็นคนไทย ก่อนกดเช็กข้อมูลระบบ

2.ทำแบบประเมินความเสี่ยง พร้อมกรอกข้อมูลทั่วไป ได้แก่ เลขบัตรประชาชน 13 หลัก วันเดือนปีเกิด อายุ เบอร์ติดต่อ เพศ คำนำหน้า ชื่อ-นามสกุล สัญชาติ เชื้อชาติ อาชีพ ที่อยู่ตามบัตรประชาชนและที่ติดต่อได้ จังหวัดที่เข้ารับการคัดกรอง โรงพยาบาลที่เข้ารับการคัดกรอง ระบุพื้นที่ตรวจลงทะเบียนหรือจุดตรวจ การนัดหมายเข้ามา ประเภทสรุปความเสี่ยง วันที่และเวลาเข้ารับบริการ ต้องการใบรับรองแพทย์หรือไม่ โดยต้องกรอกข้อมูลตามความจริง

3.กดบันทึกข้อมูล

https://cdni-cf.ch7.com/i/images/2021/04/16/6078e9049b8194.70548891.JPG
ทั้งนี้ หากตรวจคัดกรองแล้วพบว่าติดเชื้อ สามารถเข้ารับการรักษาตามขั้นตอนมาตรฐานโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย สถานพยาบาลจะตั้งเบิกจากกองทุนประกันสังคม

เรียบเรียงข้อมูลโดย CH7HD Social News
ขอบคุณข้อมูลจาก เพจไทยคู่ฟ้า และ 
https://sso.icntracking.com 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง