7HDร้อนออนไลน์

ติดเชื้อครบ 77 จังหวัด ขณะที่ สธ.จัดโซนโควิด มีพื้นที่สีแดงเข้ม 13 จังหวัด

วันนี้ ( 16 เม.ย.64 ) นพ.เฉวตสรร นามวาท รักษาราชการแทน ผอ.กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค เผยว่าการระบาดระลอกใหม่เดือน เม.ย.94 มีติดชื้อแล้ว 10,461 คน  โดยการติดเชื้อในปะเทศวันนี้ 1,577 คน ทำให้มีผู้ป่วยอยู่ระหว่างการรักษา 10,461 แบ่งเป็นผู้ป่วยในโรงพยาบาล 9,884 คน ผู้ป่วยใน รพ.สนาม 577 คน ในจำนวนนี้เป็นผู้ป่วยอาการหนัก 67 คน ต้องใส่ท่อช่วยหายใจ 16 คน

ทังนี้จังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อเกิน 3 หลัก ได้แก่ กทม. 312 คน เชียงใหม่ 272 คน ชลบุรี 111 คน ประจวบคีรีขันธ์ 100 คน ซึ่งเชื่อมโยงกับสถานบันเทิงและการสัมผัสเชื้อจากผู้ไปเที่ยวสถานบันเทิง

“วันที่ 1-16 เม.ย.64 ผู้ติดเชื้อไต่ระดับขึ้นมาอย่างรวดเร็ว การแพร่เชื้อกระจายครบ 77 จังหวัด เรามีผู้ติดเชื้อรายใหม่เกิน 1 พันคน ติดต่อกัน 3 วัน โดยธรรมชาติของโรคมีระยะฟักตัว 5-7 วัน จำนวนผู้ป่วยที่เห็นในวันนี้ คือผู้ที่ติดเชื้อมาแล้ว 5-7 วัน สถานการณ์ช่วงนี้ยังเป็นขาขึ้น หากมาตรการของภาครัฐได้รับความร่วมมือที่ดีจากประชาชน เราจะเห็นการคงตัวของผู้ป่วย และลดลงภายใน 1-2 สัปดาห์ ช่วงนี้จึงขอให้ทุกคนอดทน” นพ.เฉวตสรรกล่าว 

นพ.เฉวตสรร กล่าวอีกว่า เมื่อจำแนกพื้นที่ระบาดออกเป็น 5 โซนสี พบว่า จังหวัดที่มีการติดเชื้อเป็นกลุ่มก้อนเกิน 101 คน จัดเป็นพื้นที่สีแดงเข้ม 13 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพฯ เชียงใหม่ ชลบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรปราการ นราธิวาส สมุทรสาคร ปทุมธานี สระแก้ว นนทบุรี ระยอง ภูเก็ต และนครปฐม

https://cdni-cf.ch7.com/i/images/2021/04/16/607923b2869017.26790165.JPG

พื้นที่สีแดง พบการติดเชื้อเป็นกลุ่มก้อน 51-100 คน รวม 6 จังหวัด นครสววรค์ พระนครศรีอยุธยา สุพรรณบุรี นครราชสีมา อุบลราชธานี และสงขลา ส่วนพื้นที่สีส้ม มีผู้ติดเชื้อ 1-50 คน รวม 29 จังหวัด พื้นที่สีเหลือง พบการติดเชื้อในครอบครัว รวม 20 จังหวัด และพื้นที่สีเขียว พบผู้ติดเชื้อเดินทางมาจากจังหวัดอื่น รวม 8 จังหวัด

นพ.เฉวตสรร กล่าวด้วยว่า สำหรับระนองและสตูล ที่คงตัวเลขเป็น “0” ได้หลายวัน ล่าสุดวันนี้พบผู้ติดเชื้อแล้ว จ.สตูล จากผู้ที่เดินทางมาเที่ยวในกรุงเทพฯ ส่วน จ.ระนอง พบผู้ติดเชื้อ 3 คน เป็นนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่น