ห้องข่าวภาคเที่ยง

ตีตรงจุด : โมเดล แซนด์บอกซ์ เที่ยวไทยไม่กักตัวรุ่งหรือร่วง ?

สถานการณ์โควิด-19 กลับมาเขย่าสังคมไทยอีกครั้ง ไปดูกันว่า นโยบายเปิดประเทศที่มี "ภูเก็ต แซนด์บอกซ์" เป็นพื้นที่นำร่อง ต้นแบบท่องเที่ยวไทยได้ไม่ต้องกักตัว ในไตรมาส 3 จะร่วงหรือรุ่ง...