ข่าวภาคค่ำ

คอลัมน์หมายเลข 7 : สร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 7 ปี ยังไม่ได้ใช้งาน ตอน 2

เมื่อวานคอลัมน์หมายเลข 7 ลงพื้นที่ตรวจสอบศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.สนามชัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วันนี้ไปติดตามกันต่อเป็นอย่างไรไปติดตามจากคุณพัทธ์ธีร รัตน์ประสิทธิ์

จากกรณีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ของ อบต.สนามชัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ก่อสร้างเมื่อ 7 ปีที่แล้ว และมีการซ่อมแซมปรับปรุงมาแล้วอีก 2 ครั้ง ครั้งล่าสุด ใช้งบประมาณ ไป 475,000 บาท และอบต.สนามชัย เตรียมย้ายเด็กเล็กจากโรงเรียนวัดสนามไชยเข้าไปเรียน แต่ผู้ปกครองไม่ยินยอม เนื่องจากสภาพภูมิทัศน์โดยรอบ ไม่เรียบร้อย การถมพื้นที่ใช้เศษวัสดุจากก่อสร้างมาถม ก่อนใช้พลาสติกคลุม จากนั้นปูทับด้วยหินคลุก ทำให้มีหลุมที่เป็นอันตรายกับเด็กอยู่หลายจุด สภาพห้องน้ำไม่เหมาะกับเด็กเล็ก ไม่มีห้องน้ำครูพี่เลี้ยง และยังมีจุดเสี่ยงที่เด็กเล็กอาจจะได้รับอันตราย ที่สำคัญที่ผ่านมาต้องตั้งงบมาดูแล ปรับปรุง ทั้งที่ไม่เคยได้ใช้งานเลย

กรณีนี้ นายอำเภอบางไทร ในฐานผู้กำกับดูแลท้องถิ่น ที่ลงพื้นที่พร้อมคอลัมน์หมายเลข 7  และอดีต ผู้ว่า สตง. เตรียมหาแนวทางแก้ปัญหาไว้ดังนี้ ซึ่งหลังจากนี้ คอลัมน์หมายเลข 7 จะติดตาม ผลการประชุมระหว่างชาวบ้านและผู้ที่เกี่ยวข้อง ในการแก้ปัญหาให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.สนามชัย มารายงานให้ทราบต่อไป