สนามข่าว เสาร์-อาทิตย์

ตรวจโควิด-19 ให้ผู้ประกันตนกลุ่มเสี่ยง ฟรี

ที่อาคารกีฬาเวสน์ 1 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย - ญี่ปุ่น) ดินแดง มีผู้ประกันตน ที่ผ่านการลงทะเบียน เข้าตรวจเชื้อโควิด-19 จำนวน 1,324 คน โดยเป็นการตรวจให้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ซึ่งภายใน 1-2 วัน เจ้าหน้าที่ จะแจ้งผลตรวจผ่าน SMS ตามเบอร์ติดต่อที่ให้ไว้ ซึ่งการตรวจเชิงรุกให้ผู้ประกันตนจะมีขึ้นต่อเนื่อง จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย

สำหรับผู้ประกันตนที่จะมาขอรับบริการ ต้องเข้าไปกรอกประวัติ และประเมินความเสี่ยงผ่านระบบการจอง โดยเข้าไปที่เว็บไซต์ Google พิมพ์คำว่า "แรงงานเราสู้ด้วยกัน" เมื่อทำการจองเรียบร้อยแล้ว ระบบจะนัดหมายวันเวลาให้มาตรวจหาเชื้อ ซึ่งเจ้าหน้าที่ ย้ำ ผู้ประกันตนที่จะเดินทางมา ให้นำสำเนาบัตรประชาชนมาด้วย เพื่อไม่ให้เกิดความล่าช้า เนื่องจากจุดบริการที่ถ่ายสำเนา อาจจะไม่เพียงพอกับผู้ที่มารับบริการ

ทั้งนี้ หากผู้ประกันตนตรวจพบเชื้อโควิด-19 ก็จะมีการประสานส่งเข้ารักษาในโรงพยาบาลเครือข่ายสำนักงานประกันสังคมฟรี และหากเตียงเต็ม ก็จะส่งไปยังโรงพยาบาลสนาม หรือ Hospitel ที่มีรองรับกว่า 81 แห่ง และมีเตียงว่าง รองรับได้กว่า 1,200 เตียง