สนามข่าว เสาร์-อาทิตย์

ธปท.ไม่มีนโยบายแทรกแซงค่าเงิน

หลังกระทรวงการคลังสหรัฐฯ (U.S. Treasury)ได้เผยแพร่รายงานการประเมินนโยบายเศรษฐกิจ และอัตราแลกเปลี่ยนของประเทศคู่ค้าสำคัญของสหรัฐฯฉบับล่าสุด เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2564 โดยประเทศไทยยังคงถูกจัดอยู่ในกลุ่มประเทศที่ต้องจับตา หรือ monitoring list เนื่องจากการทำการค้าระหว่างกัน ไทยเกินดุลการค้ากับสหรัฐฯ มากกว่า 20,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ และมีดุลบัญชีเดินสะพัดเกินดุลมากกว่า 2% ของ GDP

นางจันทวรรณ สุจริตกุล ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายสื่อสารและความสัมพันธ์องค์กร ธนาคารแห่งประเทศไทย หรือธปท.เปิดเผยว่า เกณฑ์ประเมินดังกล่าวอยู่ภายใต้กฎหมายภายในของสหรัฐฯ ที่กำหนดให้ติดตามประเทศใน monitoring ist ต่อเนื่องไปอีก 2 รอบการประเมิน โดยการประเมินรอบนี้ มีคู่ค้า 11 ประเทศที่จัดอยู่ใน monitoring list ได้แก่ จีน ญี่ปุ่น เกาหลี เยอรมนี ไอร์แลนด์ อิตาลี อินเดีย มาเลเซีย สิงคโปร์ ไทย และเม็กซิโก พร้อมย้ำ ไม่มีนัยสำคัญต่อธุรกิจ และที่ผ่านมา ธปท. ได้ทำความเข้าใจกับสหรัฐฯอย่างใกล้ชิด รวมถึงสร้างความมั่นใจกับสหรัฐฯ ว่าไทยดำเนินนโยบายอัตราแลกเปลี่ยนแบบยืดหยุ่น และจะเข้าดูแลค่าเงินบาทเมื่อมีความจำเป็น โดยไม่มีนโยบายแทรกแซงค่าเงินเพื่อสร้างความได้เปรียบทางการค้าระหว่างประเทศแต่อย่างใด