7hdร้อนออนไลน์

โคราช เปิดช่องทางพิเศษเร่งระบายรถ หลังจากวันหยุดยาว

วันนี้ (18 เม.ย.64) สภาพการจราจรบริเวณ ถ.มิตรภาพ ตั้งแต่แยกบ้านวัด อ.คง จนถึง แยกตลาดแค อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา มีปริมาณรถหนาแน่น หลังจากประชาชนส่วนใหญ่ได้กำลังเดินทางกลับเข้ากรุงเทพมหานคร หลังจากวันหยุดช่วงเทศกาลสงกรานต์ ก่อนที่จะกลับมาทำงานปกติในช่วงวันจันทร์ (19 เม.ย.64) นี้

ขณะเดียวกัน เจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงนครราชสีมา  ได้เปิดช่องทางพิเศษบริเวณแยกบ้านวัด อ.คง ไปจนถึง แยกบ้านสัมฤทธิ์ อ.โนนสูง เป็นระยะทางประมาณ  8  กิโลเมตร เพื่อเร่งระบายรถที่ติดสะสมและชะลอตัว เนื่องจากบริเวณดังกล่าวมีการก่อสร้างและมีฝนตกด้วย อีกทั้งคาดว่า คืนนี้จะมีประชาชนจำนวนมากเดินทางกลับกันอย่างต่อเนื่อง