รอบรั้วรอบโลก

ชาวอเมริกันร้อยละ 59 พอใจการทำงานของ โจ ไบเดน ในช่วง 100 วันแรก

ศูนย์วิจัย "พิว" (PEW Research Center) ทำการสำรวจความคิดเห็นของชาวอเมริกัน จำนวน 5,109 คน ช่วงระหว่างวันที่ 5-11 เมษายนที่ผ่านมา เกี่ยวกับการทำหน้าที่ของประธานาธิบดี "โจ ไบเดน" ผู้นำสหรัฐฯ ในช่วงเข้าสู่วันที่ 100 ของการดำรงตำแหน่ง พบว่า ชาวอเมริกันผู้ถูกสำรวจ ร้อยละ 59 เห็นชอบกับการปฏิบัติหน้าที่ผู้นำประเทศของนาย "ไบเดน" ขณะที่ร้อยละ 39 ไม่พอใจการทำงานของนาย "ไบเดน" โดยนาย "ไบเดน" มีคะแนนนิยมเพิ่มขึ้นจากเดือนที่แล้ว ที่ชาวอเมริกันร้อยละ 54 พอใจการทำหน้าที่ของเขา

นาย "ไบเดน" ได้คะแนนนิยมในช่วง 100 วันแรกของการทำงาน มากกว่าอดีตประธานาธิบดี "โดนัลด์ ทรัมป์" ที่เคยได้คะแนนนิยมเพียงร้อยละ 39 ในช่วง 100 วันแรกของการรับตำแหน่งผู้นำสหรัฐฯ

นอกจากนี้ ชาวอเมริกันร้อยละ 72 คิดว่า นาย "ไบเดน" ทำได้ดีมากในเรื่องของการบริหารจัดการส่งวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ไปทั่วประเทศ ขณะที่เมื่อเทียบกับช่วงของอดีตประธานาธิบดี "ทรัมป์" มีชาวอเมริกันเพียงร้อยละ 43 ที่พอใจนาย "ทรัมป์" ในเรื่องการจัดส่งวัคซีนไปทั่วประเทศ

ทั้งนี้ นาย "โจ ไบเดน" เริ่มต้นวาระการดำรงตำแหน่งผู้นำสหรัฐฯ อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 20 มกราคมที่ผ่านมา หลังจากชนะนาย "โดนัลด์ ทรัมป์" ในการเลือกตั้งประธานาธิบดี เมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้ว