ข่าวภาคค่ำ

คอลัมน์หมายเลข 7 : ป.ป.ท.พบพิรุธหน่วยงานรัฐใช้งบแก้น้ำท่วม-แล้ง ซ้ำซ้อนท้องถิ่น

คอลัมน์หมายเลข 7 วันนี้ ตรวจสอบการใช้งบประมาณโครงการบรรเทาภัยแล้งและน้ำท่วม จังหวัดพิษณุโลก ในส่วนของกรมชลประทาน เกิดข้อพิรุธใช้งบดำเนินงานซ้ำซ้อนกับท้องถิ่น ติดตามกับคุณฐิตาภัสร์ ศิริธัญญะวงศ์

ข้อสังเกตการใช้งบประมาณของกรมชลประทาน ดำเนินการกำจัดวัชพืช อาทิ บริเวณจุดคลองระบายน้ำสาย ดีแอล 1/22 แอล หรือ คลองลำเข่งยาวขึ้นไปถึงคลองอ้ายกาบ อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก นี้

เกิดขึ้นหลังจากเจ้าหน้าที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ หรือ ป.ป.ท. เขต 6 ตรวจสอบและติดตามผลดำเนินงานตามโครงการบรรเทาปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วม ปี 2563 หลังคณะรัฐมนตรีอนุมัติงบประมาณกว่า 34 ล้านบาท กระจายไปหน่วยงานต่าง ๆ ภายใต้ 92 โครงการในจังหวัดพิษณุโลก

แต่เบื้องต้นพบ 9 โครงการ ซึ่งเป็นงานกำจัดวัชพืชทั้งหมด ในอำเภอพรหมพิราม โดยรวมถึงคลองลำเข่งยาวถึงคลองอ้ายกาบ มีพื้นที่ดำเนินงานมากที่สุดกว่า 9 กิโลเมตร ด้วยงบประมาณกว่า 1.7 ล้านบาท ขณะที่อีก 8 โครงการ ในจุดคลองธรรมชาติต่าง ๆ ใช้งบเริ่มตั้งแต่หลักแสนต้น ๆ และกว่าครึ่งล้านบาท ในระยะทางต่างกัน แต่โดยรวมทั้งหมดใช้งบประมาณกว่า 4 ล้านบาท ซึ่งบางโครงการยังดำเนินการในเวลาใกล้กัน

เมื่อพิจารณาการใช้งบประมาณทั้ง 9 โครงการ ป.ป.ท. เขต 6 ตั้งข้อสังเกตการใช้งบประมาณอาจไม่สมเหตุผล แต่ด้วยฐานคิดต่างกัน จึงยังระบุไม่ได้ว่าการใช้งบประมาณนี้เป็นการสิ้นเปลืองโดยไม่จำเป็นหรือไม่

การดูแลพื้นที่ให้เตรียมพร้อมรับสถานการณ์น้ำท่วม น้ำแล้ง ถือเป็นเรื่องดีในการสกัดภัยจากน้ำไม่ให้กระทบประชาชน ซึ่งหลังจากนี้ ป.ป.ท. อยู่ระหว่างขยายผล โดยคอลัมน์หมายเลข 7 จะยังติดตามรายงานผลเรื่องนี้มารายงานต่อไป