เคลียร์ข่าวชัด 7HD

กรมการแพทย์ ย้ำเตียงรองรับผู้ติดเชื้อทั่วประเทศมีเพียงพอ

เคลียร์ข่าวชัด 7HD - สถานการณ์ผู้ติดเชื้อที่เพิ่มขึ้นหลักพันกว่าคนต่อวัน และยังมีคนติดเชื้อที่ยังติดค้างที่บ้านอีกจำนวนมาก ตอนนี้ทุกหน่วยงานได้ประสานงานแก้ไขปัญหา โดยยืนยันว่ามีเตียงรองรับผู้ป่วยทั่วประเทศอย่างเพียงพอ และตั้งแต่วันพรุ่งนี้จะเริ่มนำผู้ติดเชื้อที่ติดค้างเข้าสู่ระบบโรงพยาบาลแล้ว พร้อมได้เตรียมห้องในโรงพยาบาลเตรียมพร้อมรับผู้ป่วยหนัก เชื้อเริ่มลงปอดอย่างเต็มที่ ขณะที่ กรมการแพทย์ ได้เตรียมแผนจะให้ผู้ติดเชื้อที่ไม่มีอาการ กลับไปแยกกักตัวที่บ้านได้ไว้แล้ว

ยอดผู้ติดโควิด-19 วันนี้ถึงจะปรับลดลง แต่ตัวเลขยังเป็นหลักพันคนอยู่ โดยวันนี้มีผู้ติดเชื้อ 1,390 คน และมีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นอีก 3 คน มีผู้ป่วยที่ยังอยู่ระหว่างการรักษาตัวในโรงพยาบาลเฉพาะสถานการณ์แพร่ระบาดระลอกใหม่ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน ถึงวันที่ 19 เมษายนที่ผ่านมา เพิ่มขึ้นทุกวัน จากหลักพันเป็นหลักหมื่น ล่าสุดมีผู้ป่วยอยู่ในระบบโรงพยาบาล 14,851 คน ส่วนใหญ่อยู่ในโรงพยาบาลมากกว่าโรงพยาบาลสนาม

จำนวนผู้ติดเชื้อที่เพิ่มขึ้น และข่าวผู้ติดเชื้อที่ยังตกค้างอยู่ที่บ้านจำนวนมาก ทำให้บ่ายวันนนี้ อธิบดีกรมการแพทย์ ต้องยกทีมมาเคลียร์ทุกข้อที่ประชาชนสงสัย โดยเฉพาะเรื่องเตียงรองรับผู้ติดเชื้อทั่วประเทศ

เรื่องจำนวนผู้ป่วยที่ติดค้างอยู่ที่บ้าน โดยสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร ยอมรับว่า ณ วันนี้ มีผู้ติดเชื้อตกค้างอยู่ที่บ้าน 505 คน แต่ยืนยัน เตียงที่กรุงเทพมหานครรับผิดชอบมีเพียงพอ โดยมีเตียงสนามอยู่ ณ วันนี้ 1,650 เตียง และวันพรุ่งนี้จะมีเพิ่มอีก 1,100 เตียง รวมเตียงสนามในกรุงเทพมหานครมีถึง 2,756 เตียง วันนี้มีผู้ติดเชื้อมาใช้บริการแล้ว 1,275 เตียง ดังนั้น จึงมีเตียงรองรับอยู่มาก แต่ที่ผ่านมาผู้ติดเชื้อมักจะปฎิเสธการมาโรงพยาบาลสนาม อย่างไรก็ตาม ก็จะเร่งนำผู้ติดเชื้อตกค้างเข้ามารักษา และยังได้เพิ่มจำนวนรถรับ-ส่งผู้ป่วยแล้ว

ในส่วนของ Hospitel โรงแรมที่นำมาทำป็นโรงพยาบาล สบส. เคลียร์ชัดว่า มีเตียงเหลือเพียงพอ ตอนนี้มีโรงแรม ASQ ที่มีระบบดูแลผู้ป่วยเข้าร่วมแล้ว 34 แห่ง กว่า 7,200 เตียง เปิดใช้เตียงแล้ว 4,000 เตียง มีผู้ติดเชื้อถูกส่งตัวมาใช้บริการแล้ว 2,000 กว่าเตียง ยังเหลือเตียงอยู่มาก

อีกประเด็นที่มีการพูดถึงกันมาก คือผู้ติดเชื้อที่ตรวจกับแลปของเอกชน เมื่อพบว่าตัวเองติดเชื้อแต่ไม่ได้ส่งตัวไปโรงพยาบาล ตกค้างอยู่ที่บ้าน เรื่องนี้ สบส. ได้ออกประกาศให้คลินิกเอกชน ต้องมีหน้าที่ส่งตัวผู้ป่วยเข้าโรงพยาบาล และวันพรุ่งนี้จะทำความเข้าใจกับคลินิกเอกชนถึงวิธีประสาน จัดหา ส่งตัวผู้ติดเชื้อเข้าสู่ระบบโรงพยาบาลอีกครั้ง โดยจะให้ทำบันทึกข้อตกลงกับโรงพยาบาลให้เป็นเรื่องเป็นราว จะได้ไม่มีปัญหาในการประสานและส่งต่อตัวผู้ติดเชื้อ

ขณะนี้มีผู้ติดเชื้อที่ตรวจกับคลินิกเอกชน และโรงพยาบาลเอกชน ที่ตกค้างอยู่ที่บ้าน 200-250 คน คาดว่าจะนำคนตกค้างไปโรงพยาบาลได้หมดภายใน 1 สัปดาห์ ในระหว่างนี้จะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อสอบถามอาการอย่างใกล้ชิด

อีกเรื่องที่เป็นห่วงกันมาก คือ ตอนนี้ผู้ป่วยเริ่มมีอาการหนักขึ้น เชื้อเริ่มลงปอดมากขึ้น ทั้งโรงพยาบาลรัฐและเอกชนทั่วประเทศ ได้เตรียมขยายห้องในรองพยาบาลรองรับผู้ป่วยหนัก และเตรียมห้อง ICU ไว้แล้ว ซึ่งหากผู้ติดเชื้อใน Hospitel หรือในโรงพยาบาลสนาม มีอาการหนักขึ้นก็จะมีระบบส่งต่อตัวเข้าสู่โรงพยาบาลทันที

ถึงแม้จะปรับและเพิ่มการบริหารจัดการเตียงรองรับผู้ติดเชื้ออย่างเต็มที่ แต่สถานการณ์แบบนี้ต้องมีการเตรียมการวางแผนรองรับ กรมการแพทย์จึงมีแผนให้ผู้ป่วยที่ไม่มีอาการ กลับไปแยกกักรักษาตัวที่บ้านได้ แต่ต้องย้ำว่าเป็นแค่แผนรองรับจำนวนผู้ติดเชื้อที่เพิ่มขึ้น ตอนนี้ผู้ติดเชื้อทุกรายยังต้องเข้าสู่ระบบการรักษาในโรงพยาบาล หรือโรงพยาบาลสนามทุกราย 

กรมการแพทย์ได้ออกประกาศ เรื่อง แนวทางการพิจารณาผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่เหมาะสมสำหรับการแยกตัวที่บ้าน (Home isolation) ฉบับวันที่ 18 เมษายน 2564 โดยให้โรงพยาบาลพิจารณาให้ผู้ติดเชื้อกลับไปรักษาตัวที่ได้บ้านได้ แต่ต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของสถานที่ และต้องแยกกักตัวที่บ้านต่อเนื่องนาน 1 เดือน

ผู้ติดเชื้อที่เข้าข่ายจะได้กลับไปรักษาตัวที่บ้าน ต้องเป็นผู้ติดเชื้อที่ไม่มีอาการ อายุไม่เกิน 40 ปี สุขภาพร่างกายแข็งแรง มีผู้อยู่ร่วมที่พักไม่เกิน 1 คน ไม่มีภาวะอ้วน ไม่มีโรคประจำตัว เช่น โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง โรคไตเรื้อรัง โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคหลอดเลือดสมอง เบาหวานที่ควบคุมไม่ได้ และโรคอื่น ๆ ตามดุลยพินิจของแพทย์ 

ในส่วนของโรงพยาบาลที่จะสั่งให้ผู้ติดเชื้อไปแยกกักตัวอยู่ที่บ้าน ต้องเป็นผู้รับผิดชอบผู้ติดเชื้อ จัดทำทะเบียนให้ดี ให้คำแนะนำการปฎิบัติตัว เอ็กซเรย์ปอดก่อน จัดหาปรอทวัดไข้ และเครื่องวัดออกซิเจนให้กับผู้ติดเชื้อ ต้องมีระบบติดตามประเมินอาการวันละ 2 ครั้งต่อเนื่อง 14 วัน และต้องหาช่องทางให้ติดต่อกับโรงพยาบาลได้ง่าย หากอาการแย่ลง

ประกาศนี้ อธิบดีกรมการแพทย์ ออกมาย้ำว่า เป็นประกาศรองรับสถานการณ์ หากพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นวันละ 10,000 คน ตอนนี้ยังไม่ได้นำมาใช้ แต่ที่ต้องออกประกาศตอนนี้ ก็เพื่อให้แต่ละโรงพยาบาลนำแนวทางปฎิบัติไปใช้ดูแลผู้ป่วยที่ตกค้างอยู่ที่บ้านไปใช้ก่อน