สนามข่าว 7 สี

ลุ้นอีก คนละครึ่งเฟส 3 ช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง อีกรอบ ครม.ระดมแนวทางฝ่าวิกฤตโควิด-19

ต้องมาติดตามการประชุมคณะรัฐมนตรี หลังมีการแพร่ระบาดเชื้อโควิด-19 แม้แต่รัฐมนตรีบางคนยังต้องกักตัวเองอยู่กับบ้าน จะมีเรื่องสำคัญ ๆ ที่จะให้ตัดสินใจเพื่อช่วยเหลือประชาชนเพิ่มเติมกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้อย่างไร คุณอรรถพล ภิญโญ รายงานสดจากทำเนียบรัฐบาล

อาจเป็นไปได้ว่าจะกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยการจัดทำ โครงการคนละครึ่ง เฟส 3 และช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง อีกครั้ง

การประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้ (20 เม.ย.) ยังคงใช้มาตรการเดิม ให้ทุกคนทำตามมาตรฐานสาธารณสุข เว้นระยะห่าง ใส่หน้ากากอนามัย ล้างมือบ่อย ๆ ตรวจวัดอุณหภูมิ โดยนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมผ่าน Video Conference คาดว่า จะเป็นการหาทางออกระยะสั้น ๆ ในช่วงที่มีการระบาดโรคโควิด-19 อาจจัดทำโครงการคนละครึ่ง เฟส 3 ช่วยเหลือประชาชน และเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ

นอกจากนี้ กระทรวงการคคลัง จะเสนอขออนุมัติงบเพิ่มเติมสำหรับใช้ในโครงการเราชนะ เนื่องจากมีผู้ที่ได้รับสิทธิโครงการเราชนะสูงถึง 32.8 ล้านคน และจะขยายระยะเวลาการใช้เงินในโครงการเพิ่มอีก 1 เดือนด้วย จากเดิมสิ้นสุดเดือนพฤษภาคมนี้ เป็น 30 มิถุนายนนี้ เพื่อให้ผู้ที่เพิ่งได้รับสิทธิเราชนะบางส่วน เช่น ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ ไม่มีสมาร์ตโฟน ผู้พิการ ผู้สูงวัย ซึ่งทุกคนยังได้เงินช่วยเหลือในโครงการ 7,000 บาท

และคาดว่าจะมีแนวทางแก้ไขกฎหมายที่เป็นอุปสรรคทางการค้าการลงทุน เพื่อช่วยเหลือประชาชนฐานราก เช่น ลูกจ้างชั่วคราว รวมถึงบัณฑิตจบใหม่ที่อาจตกงานกว่า 1 ล้านคน ทั้งการขอความร่วมมือเอกชนรับบัณฑิตจบใหม่เข้าทำงาน ตามโครงการ "รัฐช่วยจ่าย เอกชนช่วยจ่าย" หลังจากเปิดโครงการเมื่อปีที่แล้ว จำนวน 260,000 อัตรา ระยะเวลาจ้างงาน 1 ปี

สำนักงบประมาณจะเสนอร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 วงเงิน 3.1 แสนล้านล้านบาท ให้คณะรัฐมนตรี เน้นหน่วยงานราชการจัดทำโครงการระยะสั้น 1 ปี ป้องกันและฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังผ่านวิกฤตโควิด-19