เกาะกระแสออนไลน์

เราชนะ เคาะแล้ว! เพิ่มสิทธิรับคนละ 7,000 บาท - ต่อเวลาอีก 1 เดือน ถึง 30 มิ.ย.

ครม.เห็นชอบขยายเวลาโครงการเราชนะ ไปจนถึง 30 มิ.ย. จากเดิมสิ้นสุด 31 พ.ค. รับผู้ลงทะเบียนเพิ่มอีก 2.4 ล้านคน รับ 7,000 บาท

โดยวันนี้ (20 เมษายน 2564) ที่ประชุม ครม.มีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของกระทรวงการคลังให้เปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ "เราชนะ" ขยายกลุ่มเป้าหมายและกรอบวงเงินของโครงการ เพิ่มกลุ่มเป้าหมายอีก 2.4 ล้านคน เป็น 33.5 ล้านคน จากเดิม 31.1 ล้านคน กรอบวงเงินงบประมาณ 2.13 แสนล้านบาท และจากเดิมจะสามารถใช้จ่ายถึงวันที่ 31 พฤษภาคม2564 ขยายเวลาเปลี่ยนเป็นถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564

เรียบเรียงข้อมูลโดย CH7HD Social News
ขอบคุณข้อมูลจาก เฟซบุ๊ก ธนาดิเรก - รองโฆษกรัฐบาล