7HD ร้อนออนไลน์

ก.คลัง เสนอ ครม. เพิ่มงบ “เราชนะ” อีก 3 พันล้านบาท ช่วยกลุ่มไร้สมาร์ตโฟน-ป่วยติดเตียง

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นางสาวกุลยา ตันติเตมิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้ (20 เม.ย. 64) กระทรวงการคลังจะเสนอของบประมาณจำนวน 3 พันล้านบาท เพื่อใช้ในโครงการเราชนะ เพิ่มเติม เนื่องจากมีจำนวนผู้ใช้สิทธิเพิ่มจากที่คาดการณ์ไว้ว่าจะมีจำนวน 3.1 ล้านคน เป็น 33 ล้านคน

นอกจากนี้ ยังเสนอขยายระยะเวลาการดำเนินโครงการ จากเดิมกำหนดไว้เดือนพฤษภาคม เป็นสิ้นสุดเดือนมิถุนายนนี้ เพื่อรองรับการใช้สิทธิของกลุ่มที่ได้รับสิทธิใหม่ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นกลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟนและกลุ่มผู้ป่วยติดเตียง

"เดิมเราคาดการณ์จำนวนผู้ใช้สิทธิเราชนะที่ประมาณ 3.1 ล้านคน แต่ขณะนี้ มีผู้ใช้สิทธิมากกว่านั้น เราคาดว่า จะเพิ่มเป็น 33 ล้านคน จึงเสนอคณะรัฐมนตรีเพิ่มวงเงินเพื่อรองรับการใช้จ่ายดังกล่าว"

ทั้งนี้กระทรวงการคลังยังอยู่ระหว่างการพิจารณามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจรอบใหม่ ซึ่งจะดำเนินการหลังสิ้นสุดโครงการเราชนะแล้ว อาจเป็นโครงการที่เคยดำเนินการไปแล้วและจะมีโครงการใหม่เพิ่มเติมด้วย