สนามข่าว 7 สี

ขยะติดเชื้อพุ่ง แนะทิ้งหน้ากากอนามัยให้เป็นที่

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วอนประชาชนทิ้งขยะหน้ากากอนามัยลงถังขยะติดเชื้อ หรือพับแยกทิ้งให้ถูกวิธี หลัง กทม.พบขยะติดเชื้อพุ่งในช่วงโควิด-19 ระบาดใหม่เดือนเมษายน เกือบ 13 ล้านตันต่อวัน

หลังจากที่ กรุงเทพมหานคร รายงานว่าปริมาณขยะมูลฝอยติดเชื้อโควิด-19 รวมถึงขยะหน้ากากอนามัยที่เก็บ-ขน มาจากสถานพยาบาลรักษาผู้ป่วยโควิด-19 และจากสถานที่กักตัว เช่น ที่พักอาศัย สถานที่กักตัวของรัฐ และโรงแรมทางเลือกสำหรับกักตัว หรือ ASQ เฉพาะในช่วงการแพร่ระบาดระลอกใหม่ ตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2563 ถึง 12 เมษายน 2564 มีจำนวนขยะมูลฝอยติดเชื้อโควิด-19 มากถึง 1,366 ตัน เฉลี่ย 11.48 ตันต่อวัน และพบว่าเฉพาะช่วงการระบาดใหม่เดือนเมษายน 2564 ขยะมูลฝอยเหล่านี้มีแนวโน้มสูงขึ้น ประมาณ 12.92 ตันต่อวัน หรือเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 1.44 ตันต่อวัน

ซึ่งจากสถานการณ์ดังกล่าว ทางปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงขอความร่วมมือทุกภาคส่วน ให้นำขยะติดเชื้อที่ต้องการทิ้ง ทิ้งอย่างถูกวิธี ปิดให้มิดชิด และนำไปทิ้งได้ที่ถังขยะติดเชื้อ มีวางประจำอยู่หลายจุดทั่วประเทศ เพื่อส่งไปกำจัดอย่างถูกวิธี พร้อมย้ำว่าห้ามทิ้งปะปนกับขยะทั่วไปอย่างเด็ดขาด เพื่อป้องกันเชื้อโรคแพร่กระจาย