เช้านี้ที่หมอชิต

กองทัพเมียนมา ประกาศให้รัฐบาลเอกภาพแห่งชาติอยู่นอกกฎหมาย

เช้านี้ที่หมอชิต - คณะมนตรีความมั่นคงสหประชาชาติประชุมร่วมกับทูตจากประเทศต่าง ๆ รวมทั้งนักบินต่างประเทศของบรูไนที่เป็นประธานของกลุ่มประเทศอาเซียน โดยร่วมวิดีโอคอนเฟอเรนซ์กับสหประชาชาติ

โดยในที่ประชุมเรียกร้องให้กลุ่มประเทศอาเซียนกดดันกองทัพเมียนมาในกรณีต่าง ๆ

ทางสำนักข่าวของญี่ปุ่นรายงานว่า เรื่องที่จะประชุมกันเป็นเรื่องเกี่ยวกับเมียนมา และเรียกร้องให้ปล่อยตัวอองซานซูจี และเปิดการเจรจากับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

แถลงการณ์ของรัฐบาลทหารเมียนมา ที่กระทรวงมหาดไทยเมียนมาประกาศให้รัฐบาลเอกภาพแห่งชาติ (National Unity Government) ที่ก่อตั้งโดยคณะกรรมการผู้แทนสมัชชาแห่งสหภาพ (CRPH) โดยอาศัยอำนาจตามกฎบัตรแห่งสหภาพ (Federal Democracy Charter) เพื่อพยายามรักษาอำนาจและความชอบธรรมของรัฐบาลพลเรือนที่ถูกกองทัพยึดอำนาจ เป็นองค์กรที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย และบุคคลใดก็ตามที่เกี่ยวข้องก็ถือเป็นสมาชิกขององค์กรที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายด้วยเช่นกัน