7HD ร้อนออนไลน์

โคราชติดโควิดเพิ่ม 32 คน ผู้ว่าฯ สั่งปิด 3 หมู่บ้านระบาดรุนแรง

วันนี้ (21 เม.ย. 64) ผู้สื่อข่าวรายงาน สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 จังหวัดนครราชสีมา พบผู้ป่วยรายใหม่เพิ่มขึ้นอีก 32 คน ตรวจพบผู้ป่วยที่ อำเภอเมืองนครราชสีมา 18 คน อำเภอสีคิ้ว 4 คน อำเภอประทาย 2 คน อำเภอโนนไทย 1 คน อำเภอปากช่อง 3 คน และ อำเภอด่านขุนทด 4 คน ส่งผลให้ยอดรวมผู้ป่วยสะสมระลอกใหม่ เพิ่มเป็น 328 คน ในจำนวนนี้รักษาหายแล้ว 8 คน เหลือผู้ป่วยยังรักษาตัวอยู่ 320 คน  อำเภอที่พบผู้ป่วยมากสุด 5 อันดับแรกของจังหวัดนครราชสีมา ได้แก่ อำเภอเมืองนครราชสีมา 156 คน รองลงมาคือ อำเภอปากช่อง 92 คน อำเภอสีคิ้ว 17 คน อำเภอด่านขุนทด 16 คน และอำเภอชุมพวง  7 คน

สำหรับจำนวนเตียงรองรับผู้ป่วยโควิด-19 ตามโรงพยาบาลต่างๆ และโรงพยาบาลสนามในจังหวัดนครราชสีมา เบื้องต้นมีจำนวน 1,089 เตียง ขณะนี้รับผู้ป่วยเข้าพักรักษาตัวแล้ว 320 คน กระจายอยู่ตามโรงพยาบาลในอำเภอต่างๆ จำนวน 290 คน และพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลสนาม อาคารยิมส์เนเซี่ยม ชาติชายฮอล์ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อำเภอเมืองนครราชสีมา จำนวน 30 คน เป็นผู้ป่วยชาย 14 คน และผู้ป่วยหญิง 16 คน

นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ให้สัมภาษณ์หลังการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดฯ ที่ห้องประชุมสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา ว่าขณะนี้พบผู้ป่วยโควิด-19 ในพื้นที่ 22 อำเภอ จาก 32 อำเภอ  ทางจังหวัดได้สั่งล็อกดาวน์ ปิดหมู่บ้าน 3 หมู่บ้าน ในพื้นที่ 2 อำเภอ ซึ่งตรวจพบการแพร่ระบาดรุนแรง ได้แก่ บ้านตะเคียน  และบ้านตะเคียนเหนือ  ตำบลตะเคียน  อำเภอด่านขุดทด  มีประชากรประมาณ 500 หลังคาเรือน อีกพื้นที่ คือ บ้านหนองกอก  ต.โคกกลาง  อ.ประทาย มีประชากรประมาณ 200 หลังคาเรือน  ซึ่ง ใน 2 อำเภอนี้ มีประชาชนเดินทางเข้าออกเป็นจำนวนมาก และพบมีผู้ติดเชื้อในพื้นที่หลายราย ทางอำเภอฯ จึงได้เสนอมาตรการปิดหมู่บ้านมายังจังหวัดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาด ซึ่งทางจังหวัดจะดำเนินการสั่งปิดหมู่บ้านดังกล่าวตั้งแต่วันที่ 21 เมษายน 2564 – 4 พฤษภาคม 2564 เป็นระยะเวลา 14 วัน โดยทางจังหวัดจะดำเนินการนำถุงยังชีพไปแจกจ่าย รวมทั้งช่วยเหลือเรื่องสินค้าทางการเกษตร  เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นให้กับประชาชนในหมู่บ้านที่ถูกสั่งปิดด้วย