7HDร้อนออนไลน์

กทม.ติดเชื้อพุ่ง 365 คน ป่วยติดโควิดต้องรีบรักษา ชะล่าใจ-รอเตียง เสี่ยงเสียชีวิต

วันนี้ ( 21 เม.ย.64 ) พญ.อภิสมัย ศรีรังสรรค์ ผู้ช่วยโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ( ศบค.) เผยถึงการติดเชื้อในประเทศ 1,454 คน กระจายใน 67 จังหวัด โดย 6 จังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อสะสมสูงสุด ได้แก่ กทม. มีผู้ป่วยรายใหม่ 365 คน สะสม 4,330 คน เชียงใหม่ มีผู้ป่วยรายใหม่ 134 คน สะสม 2,500 คน ชลบุรี มีผู้ป่วยรายใหม่ 80 คน สะสม 1,442 คน ประจวบคีรีขันธ์ มีผู้ป่วยรายใหม่ 47 คน สะสม 860 คน นนทบุรี มีผู้ป่วยรายใหม่ 69 คน สะสม 793 คน และสมุทรปราการ มีผู้ป่วยรายใหม่ 39 คน สะสม 787 คน

ในการระบาดระลอกใหม่ เดือนเม.ย. 64 มีผู้เสียชีวิตสะสม 16 คน คิดเป็น 0.09% โดยข้อมูลผู้เสียชีวิตรายใหม่ ที่รายงานมายัง ศบค.ในวันนี้ พบว่าผู้เสียชีวิตคนแรก ( รายที่ 109) เป็นเพศหญิง อายุ 56 ปี ขณะป่วยอยู่ใน กทม. มีโรคประจำตัวเป็นเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ไตวายเรื้อรัง และโรคอ้วน วันที่ 10 เม.ย.64 เริ่มมีอาการไข้ ไอ ต่อมาวันที่ 13 เม.ย.64 จึงไปเข้ารับการตรวจหาเชื้อ  และทราบผลยืนยันติดเชื้อเมื่อวันที่ 14 เม.ย.64 เข้ารับการรักษาวันที่ 17 เม.ย.64 มีอาการเหนื่อยหอบ ผลเอกซเรย์ พบปอดอักเสบรุนแรง วันที่ 19 เม.ย.64 ระบบหายใจล้มเหลว เสียชีวิตในเวลา 16.19 น.

https://cdni-cf.ch7.com/i/images/2021/04/21/607fb6c98b9d24.70137207.jpg

ส่วนผู้เสียชีวิตคนที่ 2 ( รายที่ 110 ) เป็นเพศชาย อายุ 32 ปี ขณะป่วยอยู่ใน จ.นนทบุรี มีโรคประจำตัวเป็นภูมิแพ้ มีประวัติสัมผัสผู้ป่วยวันที่ 4 เม.ย.64 เริ่มมีอาการป่วยวันที่ 8 เม.ย.64 โดยมีไข้ต่ำ ไอ มีเสมหะปนเลือด วันที่ 15 เม.ย.64 มีอาการเหนื่อยมากขึ้น วันที่ 16 เม.ย.64 เข้ารับการรักษา ผลเอกซเรย์พบปอดอักเสบรุนแรง ต่อมาอาการแย่ลง และเสียชีวิตลงในวันที่ 19 เม.ย.64

https://cdni-cf.ch7.com/i/images/2021/04/21/607fb6c98b9d24.70137207.jpg

พญ.อภิสมัย กล่าวอีกว่าหากท่านมีผลตรวจติดเชื้อ ขอให้ประสานขอเตียงเพื่อเข้ารับการรักษากับ รพ.ที่ตรวจ หาก รพ.ที่ตรวจยังหาเตียงให้ไม่ได้ ภายใน 1-2 วัน ให้โทรสายด่วน 1668 หรือ 1330 ถ้าต้องการปรึกษาการปฏิบัติตัวระหว่างรอเตียง โทร 1668 หากมีไข้สูง หายใจเหนื่อย ถ่ายเหลวหลายครั้ง โทร 1669 และกรอกข้อมูลในแอปพลิเคชันไลน์ สายดีบอต ซึ่งจะมีการติดตามประสานจนกระทั่งได้เตียง โดยสามารถทำได้ผ่านโทรศัพท์มือถือ ด้วยการเพิ่มเพื่อนใน LINE @sabaideebot 

อย่างไรก็ตาม หากท่านสงสัยว่าอาจเป็นกลุ่มเสี่ยงสูง ขอให้เข้ารับการตรวจในแล็บมาตรฐาน เพราะหากตรวจโดยชุดตรวจที่ไม่ได้มาตรฐาน อาจให้ผลเป็นลบไม่ติดเชื้อ แต่เมื่อไปตรวจซ้ำหลังผ่านไป 4-5 วัน อาจมีผลติดเชื้อ ซึ่งกรณีดังกล่าวท่านอาจเป็นผู้แพร่เชื้อไปให้ผู้อื่น หรืออาจมีอาการรุนแรงเสี่ยงเสียชีวิตได้