เคลียร์ข่าวชัด 7HD

เคลียร์ชัด! อาการคล้ายอัมพฤกษ์หลังฉีดวัคซีนโควิด-19

เคลียร์ข่าวชัด 7HD - ต้องเคลียร์กันให้ชัดเรื่องที่มีการแชร์กันว่า มีผู้ฉีดวัคซีนซิโนแวค ที่โรงพยาบาลระยอง 6 คน เกิดอาการผิดปกติ เหมือนเป็นอัมพฤกษ์ เรื่องนี้ถ้าจริงจะกระทบต่อความเชื่อมั่นในการฉีดวัคซีนมาก ทำให้ต้องมีการเร่งสอบสวนโรคหาสาเหตุ และตรวจสอบคุณภาพวัคซีน

ตอนนี้ผลการตรวจสอบสรุปออกมาแล้ว พบว่าอาการที่เกิดขึ้นกับ 6 คน คล้ายอาการของหลอดเลือดสมอง ที่มีความเกี่ยวข้องกับการฉีดวัคซีน

ตามที่มีการแชร์และแสดงความเห็น ความวิตกกังวล เกี่ยวกับโพสต์ของนายแพทย์ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา หัวหน้าศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่โพสต์ในเฟซบุ๊กส่วนตัวว่า ที่โรงพยาบาลระยอง พบผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนซิโนแวค 6 คน เกิดอาการอัมพฤกษ์ชั่วคราว แต่อาการกลับมาปกติแล้ว เพราะได้้ยาละลายลิ่มเลือดได้ทัน

บุคลากร 6 คนที่มีอาการคล้ายอัมพฤกษ์ มีอายุระหว่าง 21-54 ปี ทำงานในโรงพยาบาล เป็นนักกายภาพบำบัด เจ้าหน้าที่ผู้ช่วยเหลือคนไข้ พนักงานแผนกจ่ายกลาง เจ้าหน้าที่การเงิน ผู้ช่วยทันตแพทย์ ผู้ช่วยเภสัชกรร้านยาเอกชน ส่วนใหญ่มีโรคประจำตัว ทั้งธาลัสซีเมีย มะเร็งเต้านม แพ้ยา แต่ตอนนี้ทุกคนที่นอนรักษาดูอาการได้ออกจากโรงพยาบาลหมดแล้ว

แน่นอนเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ เพราะเป็นผลข้างเคียง หรืออาการไม่พึ่งประสงค์ที่เกิดขึ้นจากการฉีดวัคซีนซิโนแวค จึงต้องมีการสอบสวนโรค และตรวจสอบประวัติของผู้ป่วยทั้ง 6 คนอย่างละเอียด โดยคณะทำงานติดตามอาการไม่พึ่งประสงค์ หลังการฉีดวัคซีนโควิด-19 ที่มีผู้เชี่ยวชาญด้านระบบประสาทร่วมอยู่ด้วย ผลการสอบสวนสรุปเบื้องต้นว่า ทั้ง 6 คนมีอาการคล้ายกับอาการหลอดเลือดสมอง ซึ่งยังบอกไม่ได้ว่าเกิดจากอะไร แต่เกิดขึ้นเพียงชั่วคราว และมีความเกี่ยวข้องกับการฉีดวัคซีน

ประเด็นที่ถูกตั้งข้อสังเกตว่า อาการคล้ายอัมพฤกษ์ที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับคุณภาพของวัคซีนในล็อตที่ฉีดให้กับเจ้าหน้าที่ 6 คน กองโรคติดต่อทั่วไป กรมอนามัย ชี้แจงว่า วัคซีนล็อตที่ฉีดให้ทั้ง 6 คน มี 501,600 โดส กระจายฉีดไปแล้วทั่วประเทศ 28,840 โดส ซึ่งวัคซีนทั้งหมด สถาบันชีววัตถุ ได้ตรวจสอบคุณภาพ โดยตรวจทางห้องปฎิบัติการและตรวจสอบจากข้อมูลการผลิตของบริษัท ยืนยันว่าไม่พบความผิดปกติ

ซึ่งคณะทำงานติดตามอาการไม่พึ่งประสงค์หลังการฉีดวัคซีนโควิด-19 ยืนยันว่าวัคซีนที่ฉีดไปยังไม่พบอาการไม่พึ่งประสงค์เกิดขึ้น และจากการตรวจรักษาอย่างละเอียด ทั้ง 6 คนไม่พบความผิดปกติใด ๆ ดังนั้น จึงให้นำวัคซีนล็อตนี้มาฉีดต่อไปได้

มาดูสถานการณ์โควิด-19 วันนี้พบผู้ติดเชื้ออีก 1,458 คน ส่วนใหญ่พบจากการเข้ามาตรวจหาเชื้อในโรงพยาบาลถึง 1,346 ราย และในพื้นที่กรุงเทพมหานครยังพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง วันนี้พบอีก 365 คน รวม 4,330 คนแล้ว

แต่ที่น่าเป็นกังวลและต้องติดตามอย่างใกล้ชิดคือ จำนวนผู้ป่วยหนักที่เพิ่มขึ้นทุกวัน วันนี้มีมากถึง 259 คน ต้องใส่ท่อช่วยหายใจ 66 คน และจำนวนผู้เสียชีวิตที่วันนี้มีเพิ่มอีก 2 คน เป็นผู้หญิงอายุ 56 ปี มีโรคประจำตัวหลายโรค ป่วยเมื่อวันที่ 10 เมษายน เสียชีวิตวันที่ 19 เมษายนที่ผ่านมา อีกคนเป็นชายอายุเพียง 32 ปี โรคประจำตัวภูมิแพ้ มีประวัติไปสัมผัสกับผู้ติดเชื้อ 4 เมษายน วันที่ 8 เมษายนเริ่มป่วย เสียชีวิตวันที่ 19 เมษายนเช่นกัน