เช้านี้ที่หมอชิต

ภาพเก่าเล่าเรื่อง 7HD : สมโภชพระเศวตสุรคชาธาร

เช้านี้ที่หมอชิต - 1 ใน 9 ช้าง ที่เป็นช้างคู่พระบารมีในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิภลอดุลยเดช คือ พระเศวตสุรคชาธร เป็นลูกช้างพังเผือกลูกเถื่อน ที่ถูกพบที่ตำบลกาลอ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา เมื่อปี พ.ศ. 2511 โดยนายเจ๊ะงอ เว็ง กำนันตำบลกาลอ ก่อนที่จะทูลเกล้าถวายพระบาทสเมด็จพระเจ้าอยู่หัว
 
ชาวยะลา และพี่น้องชาวใต้ ต่างได้ชื่นชม ด้วยการจัดงานสมโภชอย่างยิ่งใหญ่ มีขบวนแห่ของชาวยะลา, นราธิวาส และปัตตานี อย่างสมพระเกียรติ ท่ามกลางประชาชน ตั้งแถวรอที่จะได้เห็นพระเศวตสุรคชาธร ทั้งสองข้างทาง
     
หลังจากทำพิธีสมโภชแล้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ได้นำพระเศวตสุรคชาธร ขึ้นน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม ถวายเมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2511 นับเป็นความปลื้มปิติของชาวใต้ ที่ได้พบช้างคู่พระบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว