เช้าข่าว 7 สี

พยากรณ์อากาศวันนี้ 22 เม.ย. 2564

อุณหภูมิโลก : พยากรณ์อากาศวันนี้ 22 เม.ย. 2564

พายุไต้ฝุ่น “ซูรีแค” บริเวณมหาสมุทรแปซิฟิก หรือ ด้านตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศฟิลิปปินส์ มีแนวโน้มเคลื่อนตัวไปทางทิศเหนือ โดยจะออกห่างจากประเทศฟิลิปปินส์มากยิ่งขึ้น ลักษณะอากาศของประเทศไทย 22-26 เมษายน กรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีฝนลดลง ส่วนพื้นที่อื่นอากาศจะร้อนขึ้น...