เจาะประเด็นข่าว 7HD

นักโทษแรกรับเรือนจำกลางจังหวัดเชียงใหม่ ติดโควิด-19 จำนวน 37 คน

นายแพทย์จตุชัย มณีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ขณะนี้พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในกลุ่มนักโทษแรกรับในเรือนจำกลางจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 37 คน โดยนักโทษกลุ่มดังกล่าวทางเรือนจำได้กักตัวไว้สังเกตอาการ 14 วัน ก่อนส่งตัวเข้าโซนชั้นใน ซึ่งผู้ป่วยทั้งหมดแพทย์ได้คัดกรองส่งเข้ารักษาในโรงพยาบาลสนามภายในเรือนจำแล้ว พร้อมกำชับทัณฑสถานหญิงจังหวัดเชียงใหม่ และเรือนจำฝาง ให้คัดกรองนักโทษอย่างเข้มงวด

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ บอกด้วยว่า ในส่วนของการระบาดที่กองบิน 41 จังหวัดเชียงใหม่ จากการตรวจครั้งแรกพบผู้ติดเชื้อ 53 คน ขณะนี้รักษาตัวที่กองบิน 41 จำนวน 19 คน ที่เหลือรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลสนามและโรงพยาบาลหลัก ผู้ป่วยทุกคนยังไม่พบภาวะแทรกซ้อน และในรอบที่ 2 มีการตรวจคัดกรองเพิ่มอีกกว่า 500 คน พบผู้ติดเชื้อเพิ่มอีก 7 คน ซึ่งได้นำตัวเข้าสู่การรักษาแล้ว คิดว่าไม่น่าจะพบผู้ติดเชื้อเพิ่มอีก เนื่องจากครบกำหนด 14 วันแล้ว