ข่าวภาคค่ำ

คอลัมน์หมายเลข 7 : โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยแม่สำ ไม่จ่ายค่าเวนคืน ตอน 3

กรณีอ่างเก็บน้ำห้วยแม่สำ ที่ยังไม่มีการจ่ายเงินค่าเวรคืนให้กับชาวบ้านได้ และไม้เนื้อแข็งที่ถูกตัด เกี่ยวข้องกับกรมชลประทานหรือไม่ ไปหาคำตอบกับคุณ พัทธ์ธีร รัตน์ประสิทธิ์ ในคอลัมน์หมายเลข 7

เป็นเสียงของรองอธิบดี กรมชลประทานฝ่ายวิชาการ ที่ดูแลด้านงานก่อสร้าง อธิบายถึงความแตกต่างระหว่างโครงการก่อสร้างของชลประทานทั่วไป กับโครงการพระราชดำริ โดยโครงการพระราชดำริ สามารถเข้าไปก่อสร้างได้เลย โดยไม่ต้องรอมติคณะรัฐมนตรี สำหรับโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยแม่สำ เริ่มสำรวจรวบรวมข้อมูลมาตั้งแต่ปี 2537 และก่อสร้างมาตั้งแต่ปี 2563 ทำให้กรมชลประทานตั้งงบประมาณ ในส่วนค่าเวนคืน และรื้อถอน ให้กับชาวบ้านไม่ทันปีงบประมาณ 2564 แต่จะมีการจัดเงินงบประมาณส่วนหนึ่ง จำนวน 23 ล้านบาท จ่ายให้กับชาวบ้านในพื้นที่ลุ่ม และหน้าแนวเขื่อนของอ่างเก็บน้ำห้วยแม่สำ ตำบลแม่สำ อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย ก่อน และจะทยอยจ่ายให้ครบตามกำหนดในปีงบประมาณ 2565

ส่วนที่ชาวบ้านกังวลว่า หลังจากนี้จะเข้าสู่ฤดูฝน และได้รับผลกระทบ บ้านที่อยู่ในพื้นที่อ่างเก็บน้ำจะถูกน้ำท่วม ทางกรมชลประทานยืนยันว่า จะยังไม่มีการกักเก็บน้ำในปีนี้

ขณะที่ในส่วนของต้นไม้ของชาวบ้าน ทางกรมชลประทาน ยืนยันว่าไม่มีส่วนเข้าไปเกี่ยวข้อง แต่เป็นการดำเนินการของคณะกรรมการระดับจังหวัด

หลังจากที่มีการชี้แจงให้กับชาวบ้านให้เข้าใจแล้ว เชื่อว่าโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่สำ จะดำเนินการแล้วเสร็จ และทำให้อำเภอศรีสัชนาลัย อุดมสมบูรณ์ขึ้น