7HDร้อนออนไลน์

เรือนจำกลางเชียงใหม่ระส่ำ นักโทษ-ผู้คุม ติดเชื้อโควิดแล้ว 146 คน

วันนี้ (26 เม.ย. 64) นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นพ.วีระกิตต์  หาญปริพรรณ์ รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์, นพ.ปรีชา เปรมปรี รองอธิบดีกรมควบคุมโรค, นพ.จตุชัย มณีรัตน์  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่, นพ.นเรศฤทธิ์ ขันธะสีมา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เพื่อติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19  ที่ระบาดในพื้นที่เรือนจำกลางเชียงใหม่ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่  หลังพบผู้ติดขังติดเชื้อในห้วงระหว่างวันที่ 7- 12 เม.ย. 64

นพ.วีระกิตต์ กล่าวว่า ขณะนี้มีผู้ต้องขังที่ติดเชื้อโควิด-19 จำนวน 144 คน และเจ้าหน้าที่ 2 คน รวมเป็น 146 คน ในส่วนของเจ้าหน้าที่ถูกไปรักษาที่โรงพยาบาลสนามแล้ว ทางเรือนจำได้ปรับพื้นที่แดน 6  ที่เป็นแดนแรกรับให้เป็นโรงพยาบาลสนาม เพื่อรองรับผู้ต้องขังที่ติดเชื้อ เพราะเรือนจำกลางเชียงใหม่มีพื้นที่ค่อนข้างกว้าง แดน 6 ที่ปรับเป็นโรงพยาบาลสนามจึงแยกออกจากแดนอื่นชัดเจน มีกำแพงสูง 

สำหรับผู้ต้องขังที่อยู่ในเรือนจำกลางเชียงใหม่ มีทั้งจำนวน 6,404 คน ซึ่งลดลงจากก่อนหน้านี้ เนื่องจากบางส่วนได้รับพระราชทานอภัยโทษ โดยจำนวนผู้ต้องขังที่ติดเชื้อคิดเป็นสัดส่วนประมาณ 2.5 % ถือว่ามีสัดส่วนค่อนข้างสูง เพราะปัญหาความแออัด
นอกจากนี้ทางเรือนจำกลางเชียงใหม่จะใช้นโยบายบับเบิล แอนด์ ซีล ห้ามคนเข้า-ออก โดยจะประสานกับทางศาลเพื่อขอเลื่อนการนำตัวผู้ต้องขังไปยังศาลเป็นการชั่วคราว หรือหากเป็นคดีที่สามารถประกันตัวได้ ก็ให้ประกันตัวไปก่อนเพื่อลดจำนวนคนที่จะเข้าสู่เรือนจำ

อย่างไรก็ตาม ได้ประสานกับทางโรงพยาบาลแม่แตง และโรงพยาบาลในจังหวัดข้างเคียง รวมทั้งหน่วยงานอื่นๆ ตลอดจนกองทัพ ที่จะเข้าไปดูแลการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในเรือนจำกลางเชียงใหม่ ขอให้มั่นใจว่าผู้ต้องขังทุกคนจะได้รับการดูแลและรักษาอย่างดี  เพื่อให้เรือนจำกลับสู่ภาวะปกติภายใน 28 วัน