เช้านี้ที่หมอชิต

เชิญชวนบริจาคเงินเข้ากองทุนราชวิถีสู้ Covid-19

เช้านี้ที่หมอชิต - เชิญชวนท่านผู้ชมที่มีจิตศรัทธา ร่วมกันก้าวผ่านสถานการณ์โควิด-19 ระลอกนี้ไปด้วยกัน โดยโรงพยาบาลราชวิถี เชิญร่วมบริจาค เข้ากองทุนราชวิถีสู้ Covid-19 ผ่านบัญชี ธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี "เงินบริจาคของโรงพยาบาลราชวิถี" เลขบัญชี 674-0-78192-3

เมื่อท่านบริจาคแล้ว ให้จัดส่งหลักฐานการโอนเงินไปยังโรงพยาบาลที่ท่านบริจาค เพื่อรอรับใบเสร็จรับเงิน ซึ่งสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีประจำปีได้ 2 เท่า