7 สีช่วยชาวบ้าน

ณัฐชนน Love เลย : กรมสุขภาพจิต แนะคนไทยเพิ่มวัคซีนใจ ช่วงโควิด-19 ระบาดหนัก

กรมสุขภาพจิต แนะนำคนไทยเติมพลังใจด้วยหลักวัคซีนใจ ท่ามกลางสถานการณ์การระบาดของเชื้อโควิด-19 ที่ทำให้คนไทยเครียดเพิ่มขึ้น จนหลายคนเสี่ยงเป็นโรคซึมเศร้า ติดตามใน "ณัฐชนน Love เลย"

ท่ามกลางสถานการณ์การระบาดของเชื้อโควิด-19 ระลอกใหม่ ทำให้หลายคนเกิดภาวะความเครียดเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะในกลุ่มผู้ที่ได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจซบเซา ต้องหยุดงาน หรือล้มเลิกกิจการ ยิ่งเพิ่มความเครียดทวีคูณ

กรมสุขภาพจิต จึงออกคำแนะนำให้คนไทยเพิ่มวัคซีนใจ เพิ่มภูมิคุ้มกันให้จิตใจ จากภาวะความเครียดที่เป็นอยู่ สามารถปรับตัวเผชิญกับสถานการณ์วิกฤติได้อย่าเข้มแข็ง และสามารถฟื้นตัวกลับสู่ภาวะปกติได้เร็ว

โดยการฉีดวัคซีนใจเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันทางใจ รับมือสถานการณ์วิกฤต เน้นยึดหลัก 4 ข้อ คือ 1.ความรู้สึกปลอดภัย เน้นป้องกันตนเองจากความเสี่ยงต่าง ๆ 2.ไม่ตระหนกกับสถานการณ์วิกฤตจนเกินไป 3.ต้องมีความหวัง ว่าสถานการณ์วิกฤตจะสามารถคลี่คลายไปได้ด้วยดี และ 4.อยู่อย่างเข้าใจกับสถานการณ์ต่าง ๆ ที่กำลังเกิดขึ้น และพยายามปรับตัวให้ผ่านพ้นวิกฤตไปได้

จากข้อมูลของกรมสุขภาพจิต ในช่วง 28 มีนาคม - 15 เมษายนที่ผ่านมา พบว่าแนวโน้มปัญหาสุขภาพจิตของคนไทยเพิ่มสูงขึ้น จาก 1-3% เป็น 2-5% โดยเฉพาะความเสี่ยงเป็นโรคซึมเศร้าเพิ่มขึ้นจาก 1.8% เป็น 4.99% ตามมาด้วยภาวะหมดไฟ ภาวะความเครียด และอยู่ในภาวะเสี่ยงฆ่าตัวตาย ตามลำดับ โดยเฉพาะในจังหวัดที่มีการระบาดมาก ดังนั้นการเพิ่มพลังใจจึงเป็นเรื่องสำคัญพอ ๆ กับการเพิ่มพลังกาย ให้เราอยู่รอดในสถานการณ์วิกฤตแบบบนี้

โดยผู้ที่มีปัญหาสุขภาพจิต สามารถโทรปรึกษาสายด่วนสุขภาพจิตได้ที่ 1323 หรือเข้าไปตรวจเช็กสุขภาพใจได้ที่ www.checkin.dmh.go.th