เคลียร์ข่าวชัด 7HD

โรงพยาบาลวุ่น ผู้ป่วยโควิด-19 ปิดข้อมูล ต้องหยุดรักษาผู้ป่วยอื่น

เคลียร์ข่าวชัด 7HD - ตอนนี้แทบทุกโรงพยาบาล มีปัญหาผู้ติดเชื้อโควิด ปกปิดข้อมูล ทำให้แพทย์ พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ ถูกกักตัวจำนวนมาก เกิดปัญหาขาดแคลนแพทย์ ต้องงดรักษาผู้ป่วยโรคอื่น ๆ โรงพยาบาลบางแห่งต้องปิดห้องผ่าตัด ถ้ามีผู้ป่วยฉุกเฉินต้องช่วยชีวิตขึ้นมา ก็รักษาไม่ได้

ขณะที่สถานการณ์ผู้ติดเชื้อโควิดวันนี้ ยังน่าห่วง มีผู้ติดเชื้ออีกกว่า 2,000 คน ผู้ป่วยอาการหนักมากขึ้นทุกวัน เช่นเดียวกับผู้เสียชีวิต มีมากถึง 15 คน ผู้เสียชีวิตบางคน เสียชีวิตวันเดียวกับที่รู้ผลว่าตัวเองติดโควิดด้วย

ตอนนี้ทีมแพทย์ พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ทุกโรงพยาบาล ทำงานหนักมาก เพราะต้องรับมือกับผู้ติดเชื้อโควิด และยังต้องรักษาผู้ป่วยทั่วไป ตั้งแต่เจ็บป่วยไม่สบาย ไปจนถึงผู้ป่วยโรคประจำตัวต่าง ๆ ผู้ป่วยโรคร้าย อาการหนัก และคนไข้อุบัติเหตุ ที่ต้องใช้ทีมแพทย์จำนวนมากในการดูแลรักษา ในภาวะปกติ ทีมแพทย์ พยาบาลก็ไม่เพียงพอยู่แล้ว

ตอนนี้ยิ่งขาดแคลนทีมแพทย์มากขึ้น โดยเฉพาะแพทย์ที่เชี่ยวชาญด้านการติดเชื้อ ด้านโรคทรวงอก ปอดต่าง ๆ เพราะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านนี้ถูกกักตัว ส่วนใหญ่มาจากผู้ติดเชื้อปกปิดข้อมูล ทั้งประวัติการเดินทางไปในพื้นที่เสียง ปิดบังข้อมูลที่ไปสัมผัสผู้ติดเชื้อ เช่น มีลูกหลาน คนรู้จักที่เดินทางมาจากจังหวัดที่มีคนติดโควิดจำนวนมาก แต่ไม่แจ้งเจ้าหน้าที่ ทำให้แพทย์ พยาบาลที่ไม่ได้ใส่ชุดป้องกันโควิดอย่างแน่นหนา กลายเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ต้องกักตัว 14 วัน

แต่ก็มีที่แพทย์ บุคลากรทางการแพทย์ถูกกักตัว เพราะไปใช้ชีวิตส่วนตัวนอกโรงพยาบาล และติดโควิด ทำให้ทางโรงพยาบาลต้นสังกัด ต้องสั่งกักตัวผู้สัมผัสใกล้ชิด

ทีมแพทย์ บุคลากรทางการแพทย์ที่ถูกสั่งกักตัว ทำให้หลายโรงพยาบาลอย่างเช่น โรงพยาบาลสามพราน ตอนนี้ต้องปิดห้องผ่าตัด 14 วัน เพราะมีผู้ติดเชื้อมารักษาที่ห้องฉุกเฉิน แต่ไม่ได้บอกว่าตัวเองไปสัมผัสกับผู้ติดเชื้อก่อนหน้านี้ ทำให้บุคลากรทางการแพทย์ต้องกักตัวถึง 40 คน ตอนนี้ถ้ามีผู้ป่วยฉุกเฉินอาการหนักต้องผ่าตัด ก็ไม่สามารถทำได้

เหมือนกับโรงพยาบาลในจังหวัดนครศรีธรรมราช ก็เป็นอีกแห่งหนึ่งที่หมอ พยาบาลถูกกักตัวกว่า 20 คน จากผู้ติดเชื้อที่ปกปิดข้อมูล และยังมีอีกหลายโรงพยาบาล ทั้งโรงพยาบาลรัฐ เอกชนหลายแห่งในกรุงเทพมหานคร ก็มีปัญหานี้เช่นเดียวกัน

นายแพทย์เฉวตสรร นามวาท ผู้อำนวยการกองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค บอกว่า โควิดระลอกใหม่นี้มีผู้ติดเชื้อจำนวนมาก บางคนอาจมีเจตนาปกปิดข้อมูลไทม์ไลน์ด้วยเหตุผลส่วนตัว แต่ผู้ติดเชื้อบางคนก็ไม่มีเจตนาปกปิด ส่วนใหญ่บอกว่าตัวเองจำไม่ได้ ว่าไปไหนมาไหนมาบ้าง เพราะเดินทางไปหลายที่ และไม่ทันระวังตัว จึงไม่รู้ว่าตัวเองติด บางคนก็บอกไม่รู้ว่าคนที่ไปหา ไปคุย หรือไปสัมผัสด้วย ติดโควิด

การปกปิดข้อมูลมีความผิดตามกฎหมายในหลายมาตรา ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ มีโทษปรับสูงสุด 20,000 บาท ดังนั้นจึงขอให้ผู้ป่วยทุกคนอย่าปกปิดข้อมูล ถ้าจำไม่ได้ก่อนไปโรงพยาบาลหรือไปพบแพทย์ ให้นึกทบทวนและเขียนข้อมูลไว้ เพราะเมื่อไปถึงโรงพยบาล ไม่ว่าจะเสี่ยงติดโควิด หรือไปรักษาโรคทั่วไป หรือเกิดอุบัติเหตุ จะมีทีมสอบสวนโรคซักถามข้อมูลไทม์ไลน์ของทุกคน และเมื่อเข้าสู่กระบวนการรักษาจะมีการตรวจโควิด ดังนั้นถึงจะปิดข้อมูล หากติดโควิดขึ้นมา ทางโรงพยาบาลก็รู้อยู่ดี

การไม่ให้ข้อมูล หรือปกปิดข้อมูลไทม์ไลน์ นอกจากจะทำให้ตัวเองมีความผิดตามกฎหมายแล้ว ยังอาจทำให้ผู้ป่วยรายอื่น ๆ ไม่ได้รับการรักษาอาการป่วยอย่างทันถ่วงที ที่สำคัญยังทำให้ทีมแพทย์ บุคลากรทางการแพทย์มีความเสี่ยงมาก ถ้าทีมแพทย์ขาดแคลนมาก ๆ ไม่มีใครรักษาผู้ป่วย และผู้ติดเชื้อ