เช้านี้ที่หมอชิต

เชิญชวนบริจาคเงินเข้ากองทุนพิเศษ รพ.รามาธิบดี สู้โควิด-19

เช้านี้ที่หมอชิต - คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และมูลนิธิรามาธิบดีฯ ได้จัดตั้งกองทุนพิเศษ ที่จะแปรเปลี่ยนพลังน้ำใจเป็นการให้ที่ยิ่งใหญ่ใน "โครงการป้องกันและช่วยเหลือสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 " เพื่อสร้างความพร้อมและความคล่องตัวในการบริหารจัดการด้านต่าง ๆ ที่จำเป็นต้องใช้งบประมาณเพิ่มเติมจากภาครัฐ ซึ่งทุกท่านสามารถร่วมบริจาคเงินสมทบทุน หรือ ช่วยบอกต่อโครงการป้องกันและช่วยเหลือสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 โดยบริจาคออนไลน์ ทางหน้าเว็บไซต์ มูลนิธิรามาธิบดี www.ramafoundation.or.th