เช้านี้ที่หมอชิต

เชิญร่วมบริจาค ราชวิถีสู้โควิด-19 ก้าวผ่านสถานการณ์ไปด้วยกัน

เช้านี้ที่หมอชิต - เชิญชวนท่านผู้ชมที่มีจิตศรัทธา ร่วมกันก้าวผ่านสถานการณ์โควิด-19 ระลอกนี้ไปด้วยกัน

โดยโรงพยาบาลราชวิถี เชิญร่วมบริจาคเข้ากองทุนราชวิถีสู้ Covid-19 ผ่านบัญชี ธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี "เงินบริจาคของโรงพยาบาลราชวิถี" เลขบัญชี 674-0-78192-3

เมื่อบริจาคแล้ว ให้จัดส่งหลักฐานการโอนเงินไปยังโรงพยาบาลที่บริจาค เพื่อรอรับใบเสร็จรับเงิน ซึ่งสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีประจำปีได้ 2 เท่า