ห้องข่าวภาคเที่ยง

ตีตรงจุด : หนี้นอกระบบต้องไม่จบที่การทวงโหด

วันนี้ไปตรวจสอบปัญหาหนี้นอกระบบ ที่พัฒนาตัวเองเข้าสู่โลกออนไลน์ พฤติกรรมทวงหนี้ และสถิติการก่อหนี้เป็นอย่างไร...