ประเด็นเด็ด 7 สี

เชิญชวนบริจาคเงินสมทบทุนเข้ากองทุนพิเศษ รพ.รามาธิบดี

ประเด็นเด็ด 7 สี - ขณะนี้ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี และมูลนิธิรามาธิบดีฯ ได้จัดตั้งกองทุนพิเศษที่จะแปรเปลี่ยนพลังน้ำใจเป็นการให้ที่ยิ่งใหญ่

ใน "โครงการป้องกันและช่วยเหลือสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19" เพื่อสร้างความพร้อมและความคล่องตัวในการบริหารจัดการด้านต่าง ๆ ที่จำเป็นต้องใช้งบประมาณเพิ่มเติมจากภาครัฐ ซึ่งทุกท่านสามารถร่วมบริจาคเงินสมทบทุนหรือช่วยบอกต่อโครงการป้องกันและช่วยเหลือสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 โดยบริจาคออนไลน์ ทางหน้าเว็บไซต์ มูลนิธิรามาธิบดี www.ramafoundation.or.th