ห้องข่าวภาคเที่ยง

ตีตรงจุด : เปิดกลโกงในวงจรหนี้

วันนี้จะเปิดกลโกงในวงจรหนี้ ผ่านคำพิพากษาที่ถึงที่สุดแล้ว เป็นอุทาหรณ์ให้ทั้งลูกหนี้และเจ้าหนี้…